Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Wentylacja

Skuteczna wentylacja – nowoczesne urządzenia wentylacyjne

Vitovent 300-F jest nowoczesną centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Skutecznie odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego z budynku i ogrzewa nim świeże powietrze napływające do pomieszczeń. Wentylacja domu w oparciu o rekuperator Vitovolt-300 zapewnia nie tylko niższe koszty ogrzewania (instalacja grzewcze nie musi pracować na potrzeby dogrzewania świeżego powietrza), ale również komfort cieplny w pomieszczeniach. Eliminuje bowiem problem chłodnych powiewów powodowanych przez napływające do wnętrz zimne powietrze.
Centrala wentylacyjna Vitovent 300-F może również efektywnie wykorzystywać ciepło z gruntu, wody lub z powietrza oraz energię słoneczną. Razem z instalacją ogrzewania domu i instalacją fotowoltaiczną, tworzy kompletny system energetyczny gwarantujący najniższe z możliwych koszty eksploatacji budynku.

Nowoczesna wentylacja – ciepło ze środowiska

fot. Viessmann

Aby skutecznie usuwać wilgoć i zużyte powietrze z pomieszczeń, wentylacja powinna pracować w sposób ciągły, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Dla dogrzewania napływającego do wnętrz powietrza do odpowiedniej temperatury centrala wentylacyjna Vitovent 300-F może wykorzystywać pompę ciepła Vitocal. Wystarczy zamontować w centrali wentylacyjnej układ hydrauliczny dogrzewu powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Jest on zasilany wodą grzewczą dostarczaną przez pompę ciepła jako niezależny obieg grzewczy – niezależnie sterowany i bezpośrednio zasilany – bez zaworu mieszającego.
Można w ten sposób tanio dogrzewać świeże powietrze do temperatury nawet 50°C i bez konieczności stosowania grzałki elektrycznej. Instalację można też wyposażyć w elektryczny przepływowy podgrzewacz powietrza.
Jeśli w instalacji pompy ciepła nie przewidziano zastosowania zasobnika buforowego wody grzewczej, dla zwiększenia objętości wody można zamontować w centrali wentylacyjnej mały zasobnik buforowy o pojemności 25 litrów.
Centrala wentylacyjna Vitovent 300-F może współpracować z pompami ciepła o mocy grzewczej do 10,6 kW, np. wykorzystującymi ciepło z gruntu (Vitocal 200-G, 300-G, 350-G) i z pompami kompaktowymi (Vitocal 222-G/242-G, Vitocal 333-G/343-G); z pompami powietrznymi jak (Vitocal 300-A, Vitocal 222-S/242-S), jak również z hybrydową pompą ciepła Vitocaldens 222-F, czyli kompaktowym urządzeniem z powietrzną pompą ciepła i gazowym kotłem kondensacyjnym.

Instalacje zasilane prądem solanym

Prąd produkowany przez elektrownię słoneczną Vitovolt wykorzystywany jest do zasilania oświetlenia, urządzeń AGD i RTV. Jeśli w danej chwili instalacja fotowoltaiczna wytwarza więcej prądu słonecznego niż potrzebują odbiorniki w budynku, może on zostać wykorzystany do zasilania pompy ciepła – do ogrzewania lub chłodzenia budynku. W rozwiązaniu tym, również centrala wentylacyjna Vitovent 300-F skorzysta z darmowego prądu słonecznego. Nie bez znaczenia jest tutaj sposób współpracy poszczególnych instalacji, bo ma to istotne znaczenie dla maksymalnego wykorzystania solarnej energii elektrycznej na własne potrzeby.
Regulator Vitotronic 200 typ WO1C optymalnie staruje pracą pompy ciepła oraz innych urządzeń. W oparciu o dane pomiarowe i adaptacyjną logikę, określa czy i kiedy należy oczekiwać zapotrzebowania na ciepło. W zależności od prognozowanego zapotrzebowania załącza się na ogrzewanie c.w.u., ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń. Przy czym, zawsze realizowany jest priorytet wykorzystania prądu solarnego do zasilania domowych odbiorników energii elektrycznej. Ilość prądu solarnego, którego nie zużyły domowe urządzenia elektryczne mierzona jest przez licznik energii i zgłaszana pompie ciepła. Na tej podstawie regulator wie czy i ile prądu solarnego ma do dyspozycji w danej chwili. Uwzględnia przy tym wszystkie istotne parametry mające wpływ na możliwość maksymalnego wykorzystania własnego prądu: energię promieniowania słonecznego, aktualne zużycie prądu w gospodarstwie domowym, stan naładowania ciepłem zbiornika c.w.u. i zasobnika buforowego wody grzewczej, korzystanie z instalacji wentylacyjnej i z systemu chłodzenia budynku.

Wentylacja zdalnie sterowana

fot. Viessmann

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-F zasilana i obsługiwana jest przez regulator Vitotronic 200 typ WO1C, zabudowany w pompie ciepła. Oprócz programów roboczych i czasowych dla ogrzewania i chłodzenia budynku, ustawia się na nim również parametry pracy, z jakimi funkcjonuje w danym momemcie wentylacja – programy czasowe do automatycznego sterowania wydajnością wentylacji, oraz przeprowadza się jej diagnostykę.
Układ regulacji można również wyposażyć w zdalne sterowanie, które pozwala kontrolować i obsługiwać całą instalację z innych pomieszczeń lub z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnych.
Rekuperator Vitovent 300-F posiada funkcję aktywnego nadzoru zamontowanych w centrali filtrów powietrza. Dzięki temu, regulator pompy ciepła informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra. Tak więc są one wymieniane są w zależności od potrzeby, co sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji wentylacji mechanicznej.

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-F w szczegółach

Rekuperator Vitovent 300-F jest odpowiednim rozwiązaniem dla nowych jak i modernizowanych domów jednorodzinnych i mieszkań. Wydajność powietrza do 280 m³/h pozwala skutecznie wentylować powierzchnię mieszkalną do ok. 200 m².
Świeże powietrze zewnętrzne jest najpierw oczyszczane przez dokładny filtr przeciwpyłkowy F7, a następnie ogrzewane w przeciwprądowym wymienniku ciepła przez ciepłe powietrze usuwane z budynku. Centrala odzyskuje w ten sposób do 98% ciepła z powierza usuwanego z pomieszczeń (wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej).
W zależności od temperatury powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniach wentylowanych, regulator może automatycznie wyłączyć funkcję odzysku ciepła w centrali poprzez zamknięcie klapy obejścia. W ten sposób wentylacja zapewnia również chłodzenie pomieszczenia w budynku powietrzem zewnętrznym, np. podczas cieplejszych letnich nocy.
Rekuperator wyposażony jest w energooszczędne silniki, a regulacja stałego strumienia powietrza zapewnia zawsze ściśle określony i stały przepływ powietrza nawiewanego i usuwanego,
Dla większego komfortu i bezpieczeństwa instalację można wyposażyć w: czujnik CO2/wilgoci – do regulacji przepływu objętościowego powietrza w zależności od stężenia CO2 i wilgotności powietrza; czujnik ciśnienia powietrza – jako zabezpieczenie przed wystąpieniem podciśnieniem, np. w pomieszczeniu z kominkiem.
Centrala wentylacyjna Vitovent 300-F spełnia wymogi dotyczące zastosowania w budynku pasywnym, zarówno pod względem samej wentylacji, jak i podgrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń w połączeniu z pompą ciepła.

Popularne