Termomodernizacja domu – to się opłaca

Każdemu właścicielowi budynku mieszkalnego zależy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę powietrza w domu. Szczególnie w zimie jest to bardzo ważne, ponieważ komfort cieplny wpływa na funkcjonowanie domowników.

Programy dofinansowania OZE

Niestety w domach budowanych kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu, utrzymanie komfortu cieplnego może się wiązać z bardzo dużym zużyciem paliwa oraz bardzo dużymi kosztami za ogrzewanie.  Jest to niekorzystna sytuacja. Jedynym sposobem jej poprawy jest termomodernizacja domu.

Czym jest termomodernizacja?  

Termomodernizacja to szereg działań mających na celu poprawę izolacyjności termicznej domu i bardziej efektywne wykorzystanie energii grzewczej. Aby to osiągnąć, należy przeprowadzić zmiany, które ograniczą ucieczkę ciepła z wnętrza domu, i efekcie zmniejszą zapotrzebowanie na energię cieplną. W ramach termomodernizacji najczęściej przeprowadza się: ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie połaci dachu lub stropodachu. Termomodernizacja domu dotyczy również instalacji wewnętrznych.  W jej zakres może wchodzić np. wymiana nieefektywnego źródła ciepła lub całej instalacji grzewczej oraz włączeniu w instalację grzewczą  urządzeń wykorzystujących energię cieplną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Modernizując dom możemy zamontować więc pompy ciepła, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę. Pompy ciepła służą zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i wody użytkowej czystą i darmową energia gruntu, wody czy powietrza, zastępując lub znacznie odciążając pracę urządzenia grzewczego zasilanego tradycyjnym paliwem. Kolektory słoneczne umożliwiają ogrzewanie wody użytkowej bezpłatną, odnawialną energią promieniowania słonecznego, kotły na biomasę zmniejszają emisję CO2 do atmosfery oraz obniżają koszty ogrzewania dzięki wykorzystaniu niedrogiej biomasy. 

Termomodernizacja to także:

  • zmiana systemu wentylacji – wentylację naturalną zastępuje się wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • usprawnienie systemu ogrzewania wody użytkowej.

Prace termomodernizacyjne

Oczywiście zakres prac przeprowadzonych w ramach termomodernizacji zależy od potrzeb i możliwości finansowych inwestora – może być ona przedsięwzięciem kompleksowym lub obejmować tylko wybrane elementy. Najlepiej jak termomodernizacja będzie przeprowadzona w sposób kompleksowy, wtedy przyniesie od razu widoczne i wymierne korzyści. Jednak jest to dość duży wydatek i większość inwestorów decyduje się przeważnie na przeprowadzanie jej etapami – ich kolejność nie może być przypadkowa.

Kolejność wykonywanych w prac w ramach termomodernizacji:

  • działania zmierzające do zredukowania strat ciepła przez przegrody w domu oraz jego wentylację, czyli mi.in. ocieplenie podłogi lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu lub stropodachu, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana okien,
  • modernizacja systemu grzewczego zmierzająca do zapewnienia odpowiedniego komfortu  cieplnego przy mniejszym niż dotychczas zużyciu paliwa. To także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby grzewcze, a więc zastosowaniu pomp cieplnych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę.