Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Wentylacja

5 kroków do właściwie działającej wentylacji z odzyskiem ciepła

Nie mamy zbyt dużego wpływu na pracę projektanta oraz instalatora, wykonującego instalację w naszym domu. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wszystko zostanie zaprojektowane i zrobione właściwie. Sami możemy jednak sprawdzić i dopilnować kilku aspektów, które mogą wpływać na to, czy nasza wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła będzie działać skutecznie.

Krok 1. Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne mogą mieć istotny wpływ na prawidłowe działanie wentylacji w naszym domu. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła często wykonywana jest przy zastosowaniu kanałów elastycznych, typu FLEX. Ich budowa powoduje duże opory przepływu powietrza, skutkiem czego ilość powietrza wentylacyjnego docierająca do poszczególnych pomieszczeń może być mniejsza od zakładanej.
Czasami problemy z wentylacją mogą wynikać z niewłaściwego podłączenia kanałów do rekuperatora, np. kanał nawiewny podłączony do króćca wyrzutowego centrali wentylacyjnej.
Problemów możemy się spodziewać, jeśli nasze kanały wentylacyjne mają niewłaściwą, lub w ogóle nie mają izolacji cieplnej. Może to powodować wykraplanie się pary wodnej na powierzchniach kanałów lub niepożądane nagrzewanie się, czy ochładzanie powietrza przepływającego przez kanał.

Krok 2. Lokalizacja czerpni powietrza

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła wprowadza do wnętrza domu świeże powietrze zewnętrzne w sposób kontrolowany przez tzw. czerpnię, skąd jest ono następnie doprowadzane do rekuperatora kanałami.
Jeśli czerpnię umieścimy na dachu możemy spodziewać się problemów w lecie. Słońce bardzo mocno nagrzewa powierzchnię dachu. Powietrze pobierane znad dachu, będzie miało wyższą temperaturę niż gdybyśmy pobierali je np. z czerni zamontowanej na ścianie domu. Wyższa temperatura powietrza będzie powodować nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie czerpni ściennej zamiast dachowej.

Krok 3. Lokalizacja rekuperatora

Nie powinno się montować rekuperatora w pomieszczeniu, które nie jest ogrzewane. Związane jest to miedzy innymi z możliwością zamarzania kondensatu, czyli wody wykroplonej z powietrza. Kondensat musi być odprowadzany z centrali, np. do kanalizacji.

Krok 4. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła a kominek

Szczególnej uwagi wymaga wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynku, w którym znajduje się również kominek. Powinien on pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku.
Pomieszczenie, w którym znajduje się kominek powinno posiadać wentylację zrównoważoną (doprowadzamy tyle powietrza ile jest usuwane z pomieszczenia) lub nadciśnieniową (doprowadzamy trochę więcej powietrza niż usuwamy z pomieszczenia).
Jeśli ochrona przez zamarzaniem centrali wentylacyjnej realizowana jest przez jej regulator, który odpowiednio steruje nawiewem i wyciągiem powietrza, należy wyłączyć funkcję automatycznego zabezpieczania wymiennika centrali przed zamarzaniem. Załączanie się tej funkcji powoduje zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego do pomieszczeń (powietrza świeżego), a nawet zatrzymanie wentylatora nawiewnego przy jednocześnie normalnie pracującym wentylatorze powietrza usuwanego z pomieszczeń. Czyli zmniejsza się ilość powietrza nawiewanego, a nie zmienia się ilość powietrza usuwanego z budynku. Efektem takiej pracy centrali wentylacyjnej będzie powstawanie w budynku podciśnienia, które może doprowadzić do zasysania powietrza z kominka. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne dla mieszkańców, bo w niektórych sytuacjach dym z kominka może przedostawać się do pomieszczenia.

Krok 5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła a okap kuchenny

Zaleca się, aby okap kuchenny pracował na tzw. powietrzu obiegowym – okap pobiera powietrze z pomieszczenia kuchni i po jego oczyszczeniu doprowadza je z powrotem do kuchni.
Wydajność standardowych okapów wynosi około 500 m³ powietrza/h. W okresie zimowym mieszkańcy nie będą otwierali okiem aby umożliwić swobodny napływ takiej ilości powietrza do kuchni. Jeśli okap odprowadza powietrze na zewnątrz domu, w budynku powstanie podciśnienie, które może być bardzo niebezpieczne w przypadku pracującego jednocześnie kominka.
Zadaniem okapu jest porywanie odrobinek tłuszczu i pary wodnej znad potraw, oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się zapachów do innych pomieszczeń w domu. Dokładnie takie zadania może realizować okap wyposażony w filtr węglowy, pobierający i odprowadzający powietrze do pomieszczenia kuchni. Para wodna będzie całkowicie odprowadzana przez system wentylacji mechanicznej przez anemostat wywiewny znajdujący się w kuchni. Rozprzestrzenianie się zapachów możemy w znacznym stopniu zneutralizować za pomocą filtra węglowego w okapie oraz przez odpowiednie kierowanie strumienia powietrza wentylacyjnego z salonu/jadali w kierunku kuchni. Ograniczy to rozprzestrzenianie się zapachów po całym domu.

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane