Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Pompy ciepła

Pompa ciepła – pewne i niedrogie ogrzewanie

Dlaczego dokonując wyboru systemu grzewczego warto wziąć pod uwagę pompę ciepła? Argumenty, które mogą przemówić za jej wyborem są następujące: pompa ciepła nie wymaga odprowadzania spalin, gdyż ich nie produkuje, zapewnia niedrogie ogrzewanie na długie lata, a ciepło wyprodukowane przez pompę jest ekologiczne. Ponadto pompy ciepła są coraz tańsze.

Określenie czy zakup pompy ciepła jest opłacalną inwestycją w porównaniu z kotłem na takie lub inne paliwo jest zawsze zależne od aktualnych cen danego paliwa. Może również zależeć od tego, czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu urządzenia (niższe koszty inwestycyjne) i czy będzie możliwość korzystania z niższej taryfy opłat za energię elektryczną dostarczoną do zasilania pompy ciepła (jeszcze niższe koszty eksploatacji). Z pewnością, do rozważenia zakupu omawianego urządzenia należy zachęcać osoby, które w perspektywie najbliższych lat nie mogą liczyć na doprowadzenie do ich posesji przyłącza gazu ziemnego, a z drugiej strony chcieliby ogrzewać dom urządzeniem bezobsługowym. Warto też podkreślić to, że brak spalania skutkuje brakiem zanieczyszczeń, które obniżają żywotność urządzenia grzewczego. Wynika z tego fakt, iż pompa ciepła będzie z reguły produktem trwalszym i bardziej niezawodnym niż większość innych urządzeń grzewczych.

Pompa ciepła – rosnąca popularność urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii

Ceny paliw kopalnych wciąż rosną i będą nadal rosły. Wynika to między innymi z faktu, iż ich pokłady są coraz głębiej położone, co z kolei powoduje konieczność ponoszenia coraz większych kosztów na ich wydobycie. Dlatego też, z jednej strony w technice kotłowej pojęcie tzw. biopaliw zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia, z drugiej zaś pompa ciepła i inne urządzenia, które pozyskują ciepło nie wymagające spalania paliw, stają się z każdym dniem coraz bardziej popularne.
Czy pompy ciepła sprzedają się w Polsce ? >

Koszty zakupu

Pod względem kształtowania się cen oferowanych produktów, pompa ciepła nie różni się od innych droższych dóbr, które nabywają tzw. konsumenci. Ceny tych urządzeń systematycznie maleją. Pompa ciepła już dawno przestała być towarem ekskluzywnym, który zakupić mogli tylko najbogatsi. Obecnie większość osób, które stać na budowę domu, może sobie również pozwolić na zastosowanie tego nowoczesnego systemu ogrzewania.

Dlaczego pompa ciepła jest bezsprzecznie urządzeniem przyjaznym środowisku?
Przemawia za tym kilka faktów:
– Pompa ciepła korzysta z czystej energii zgromadzonej w gruncie, wodzie lub powietrzu.
– Pompa ciepła nie produkuje spalin.
– Pompa ciepła zużywa mniej energii elektrycznej niż kocioł (piec) elektryczny.
– Spaliny z elektrowni (dostarczającej zasilanie do pompy) są odsiarczane i odpylane.

fot. Viessmann

Oczywiście można pompie ciepła zarzucić, że wymaga zasilania energią elektryczną, która w polskich warunkach powstaje przede wszystkim ze spalania węgla. Jednakże należy tu podkreślić, że dla zasilenia pompy ciepła potrzeba spalić znacznie mniej węgla niż dla kotła (pieca) elektrycznego oraz – mniej niż spala się wprost w kotle węglowym. Poza tym, pozyskanie energii elektrycznej w skali elektrowni węglowej to nie tylko spalanie wspomnianego paliwa ale również instalacje odsiarczania i odpylania spalin, a więc większe możliwości zadbania o środowisko naturalne.

Decydując się na instalację fotowoltaiczną, pompa ciepła może być zasilana prawie wyłącznie ekologicznym i darmowym prądem słonecznym. Instalacja fotowoltaiczna – maksymalne wykorzystanie prądu solarnego >

Pompa ciepła – istotne rozważania

Biorąc pod uwagę, że jednym z najważniejszych założeń, którym w najbliższych latach mają sprostać kraje Unii Europejskiej (w tym również: Polska), jest znaczne zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym każdego z tych krajów, nie pozostaje im nic innego, jak właśnie promowanie pomp ciepła i innych tego typu rozwiązań. Błędem jest popadanie w skrajność i rozważanie zawsze, czy pompa może być jedynym źródłem ciepła, czy też należy pomyśleć o innym urządzeniu grzewczym. Dlaczego, jeśli dostępny obszar terenu nie jest wystarczający do wykonania odwiertów dla wcześniej dobranej pompy ciepła, nie dobrać mniejszego urządzenia, a dopiero brakującą moc uzupełnić kotłem? Dlaczego, jeśli potrzebne są wyższe temperatury, niż te, które może zapewnić pompa ciepła, nie pozwolić jej wstępnie ogrzać wody grzewczej, a dopiero później wprowadzić tę wodę do kotła celem dogrzania.

Na zakończenie warto podkreślić, że pompa ciepła może być stosowana do ogrzewania zdecydowanej większości obiektów. Ważne jest tylko, aby wykonując koncepcję projektową rozważyć, czy nie będzie ona potrzebowały wsparcia, na przykład: kotła. Ponadto, dla projektanta podczas jego pracy najważniejsze powinno być dobro przyszłego użytkownika instalacji, jak również środowiska naturalnego.

Popularne