Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Fotowoltaika

Nowe zasady rozliczania Prosumentów

1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o OZE, która zmienia kilka istotnych aspektów funkcjonowania i rozliczania obecnych małych instalacji fotowoltaicznych i tych, które dopiero zostaną wybudowane.

Jedna ze zmian dotyczy sposobu rozliczania samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej odprowadzanej do publicznej sieci energetycznej.  W obecnie obowiązującej ustawie o OZE (o Odnawialnych Źródłach Energii), zlikwidowano taryfy gwarantowane, możliwość odsprzedawania prądu za 100% ceny hurtowej URE i net metering – wszystko to zostało zastąpione opustami.

Za nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, której od razu nie wykorzystano w domu i została odprowadzona do sieci energetycznej, Prosumentowi przysługuje opust na tę ilość energii elektrycznej pobranej z sieci. Opust liczony jest od części zmiennych na rachunku (opłata za energię elektryczną i dystrybucję, ale bez opłat stałych).

Rozliczanie Prosumenta z zakładem energetycznym, wg nowej ustawy, realizowane jest w okresach rocznych. Opusy obowiązywać będą przez okres 15 lat od momentu rozpoczęcia produkcji energii (ale nie dłużej niż do 2035 roku). Wynoszą 80% dla instalacji o mocy do 10 kW i 70% dla instalacji o mocy do 40 kW.

Zobaczmy to na przykładzie:

Koszt prądu – bez instalacji fotowoltaicznej:

Z instalacją fotowoltaiczną (PV):

Dodatkowa korzyść dla Prosumentów uwzględniona w ustawie, to między innymi:

Niekorzystne natomiast, szczególnie dla właścicieli przewymiarowanych instalacji (o zbyt dużej mocy zainstalowanej), jest brak możliwości rozliczenia nadwyżek energii po rocznym zbilansowaniu, tj. energii elektrycznej oddanej do sieci i pobranej z niej. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku wprowadzimy do sieci więcej prądu niż z niej pobierzemy, różnica ta przepada – przechodzi na rzecz sprzedawcy prądu.

Podsumowując, nowa ustawa OZE promuje maksymalne wykorzystywanie prądu słonecznego na potrzeby mieszkańców – na własne potrzeby. Ministerstwo Energii wychodzi przy tym z założenia, że Prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Tym samym, najbardziej opłacalna będzie budowa instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do potrzeb danego gospodarstwa domowego i maksymalne wykorzystanie prądu słonecznego na własne potrzeby.

Publiczna sieć energetyczna staje się swego rodzaju magazynem energii o sprawności 80%, w którym nadwyżki wyprodukowanego i niewykorzystanego prądu solarnego są magazynowane i mogą być wykorzystane przez Prosumenta w późniejszym czasie.

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane