Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Fotowoltaika

Co to jest net metering ?

Często mówi się o net metering-u jako o systemie wsparcia instalacji fotowoltaicznych. Co to jest net matering i na czym polega ?
Czy dzięki net metering-owi nasze rachunki za prąd wyniosą 0 zł ?

Nat metering jest elementem wsparcia dla prywatnych inwestorów, który zdecydują się zostać Prosumentem – czyli Producentem i jednocześnie Konsumentem energii elektrycznej (Producent + Konsument = Prosument). Konsument – każdy z nas nim jest, bo w każdym domu zużywamy energię elektryczną. A ta jest nam potrzebna w ciągu całej doby i przez cały rok. Producentem można zostać inwestując np. w instalację fotowoltaiczną – wówczas będziemy produkować prąd ze słońca. Nasz prąd słoneczny będziemy wykorzystywać od razu do zasilania domowych odbiorników energii elektrycznej, jest to tzw. zużycie na potrzeby własne. Jeśli w danej chwili prądu słonecznego będzie za dużo (nadwyżki energii), wówczas odprowadzimy go do sieci energetycznej.

Net metering

Polega na półrocznym bilansowaniu energii elektrycznej wprowadzonej do publicznej sieci energetycznej przez instalację PV, z ilością energii jaką pobraliśmy w tym czasie z sieci – tzw. półroczny okres rozliczeniowy. Publiczna sieć energetyczna staje się swego rodzaju akumulatorem naszej energii – „zbiornikiem”. W ciągu 6-ciu miesięcy rozliczeniowych wprowadzamy do niej nasz prąd słoneczny, który nie mogliśmy wykorzystać, np. 1 000 kWh. W pewnym sensie odzyskamy go, pobierając taką samą ilość prądu z sieci energetycznej: 1 000 kWh. Teoretycznie wychodzimy więc na zero, chociaż nie do końca. Niestety, net metering dotyczy to tylko kosztów samej energii elektrycznej (net metering netto). Tak więc, każdy Prosument będzie ponosił koszty związane z dystrybucją, czyli za korzystanie ze „zbiornika”. A są to niemałe koszty w całym rachunku za prąd jaki otrzymujemy.

 

fot. fotolia

Zobaczmy to na przykładzie…

W ciągu roku zużywamy ok. 4 000 kWh energii elektrycznej. Zainwestowaliśmy w instalację PV o mocy 4 kWp, która wyprodukuje ok. 4 000 kWh/rok. Płacąc rachunki z prąd na poziomie ok. 0,59 zł brutto/kWh, ok. połowy tej kwoty to cena samego prądu, czyli 0,32 zł brutto/kWh. Pozostałą część rachunku pobiera tzw. Operator Sieci Dystrybucyjnej, w skrócie OSD (czyli „zbiornik”). Uwaga – cena prądu i kosztów OSD mogą różnić się w zależności od sprzedawcy energii elektrycznej i OSD. Przy 4 000 kWh/rok, bez instalacji fotowoltaicznej (PV), nasze rachunki wynoszą: 2 360 zł brutto/rok – jest to kwota jaką musimy zapłacić za prąd (4 000 kWh x 0,59 zł brutto /kWh = 2 360 zł brutto/rok). W ciągu pół roku będzie to ok. połowa, czyli 1 180 zł brutto. Jeśli zainwestujemy w instalację PV o mocy 4 kWp, to w okresie 6-ciu miesięcy wyprodukuje ona ok. 2 000 kWh energii elektrycznej (ok. 4 000 kWh/rok). Z tego ok. 600 kWh (30%) wykorzystamy na własne potrzeby – jest to nasz „czysty zysk”, bo zaoszczędzimy 354 zł na rachunkach za prąd (600 kWh x 0,59 zł brutto/kWh = 354 zł). Pozostałą, niewykorzystaną część naszego prądu słonecznego odprowadzimy do sieci energetycznej, czyli: 1 400 kWh. W okresie rozliczeniowym (6-ść miesięcy), pobraliśmy z sieci 1 400 kWh energii elektrycznej, za którą zapłacimy „zbiornikowi” ok. 0,27 zł/kWh, co daje kwotę 378 zł brutto (1 400 kWh x 0,27 zł/kWh = 378 zł). Tak więc, zamiast 1 180 zł za pół roku, dzięki instalacji PV i net metering-owi zapłacimy za prąd tylko 378 zł (o 68% mniej).

Jak widać na przykładzie, wprowadzając tyle samo prądu słonecznego do sieci energetycznej ile z niej pobieramy, nie wyjdziemy na „0”. Zapłacimy za „nasz” prąd opłatę dla „zbiornika”, którym jest OSD. Na wysokość naszych rachunków za energię elektryczną, istotny wpływ ma ilość darmowego prądu słonecznego, który będziemy wykorzystywać na własne potrzeby. Jak również, wielkość instalacji fotowoltaicznej, czy nie jest zbyt duża lub za mała w stosunku do naszych potrzeb.

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane