OZE – odnawialne źródła energii w domach jednorodzinnych

Odnawialne źródła energii to niewątpliwie przyszłość systemów grzewczych w naszych domach. Już dziś energia odnawialna z powodzeniem wykorzystywana jest m.in. do ogrzewania wnętrz oraz wody użytkowej, wypierając stopniowo tradycyjne paliwa kopalne.

Zmiany klimatyczne związane z nadmierną emisją dwutlenku węgla i wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że wrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowym impulsem do ich wykorzystywania jest obowiązek restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego, wynikający z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Rozwój odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) jest jednym z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.
Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych i wciąż rosnące ich ceny zachęcają inwestorów do stosowania urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii. Dzięki temu, że odnawialne źródła energii pozwalają zredukować zużycia węgla, oleju i gazu, co prowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, decydując się na ich wykorzystywanie możemy liczyć na wsparcie np. w postaci dofinansowania na zakup i montaż urządzeń korzystających z OZE.

Odnawialne źródła energii – definicja

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których wykorzystywanie – w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny – nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Zasoby OZE odnawiają się samoczynnie w stosunkowo krótkim czasie. Odnawialne źródła energii to również energiaa ekologiczna, nie szkodząca środowisku naturalnemu.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dn. 20 lutego 2015 r. definiuje odnawialne źródła energii jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.
W przypadku budynków jednorodzinnych najczęściej wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego, używaną przez kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne, energię geotermoalną, hydrotermoalną, aerotermoalną, wykorzystywaną przez pompy ciepła oraz energię z biomasy, wykorzystywaną przez kotły na biomasę.

Kolektory słoneczne

Za najobfitsze odnawialne źródło energii uznawana jest energia promieniowania słonecznego. Najczęściej montowanymi w domach urządzeniami korzystającymi z energii solarnej są kolektory słoneczne. Urządzenia te pozwalają zredukować zużycie energii na potrzeby ogrzewania wody użytkowej, pochodzącej z konwencjonalnych źródeł – np. ze spalania węgla czy gazu. Zastosowanie kolektorów słonecznych zapewnia więc niższe koszty eksploatacji tradycyjnego źródła ciepła, służącego do ogrzewania wody użytkowej, np. kotła węglowego czy gazowego lub podgrzewacza elektrycznego.

Moduły fotowoltaiczne

Do wytwarzania energii elektrycznej m.in. na potrzeby budynków mieszkalnych z powodzeniem można wykorzystywać odnawialne źródła energii, do których zaliczana jest energia promieniowania słonecznego. Przetworzona przez moduły fotowoltaiczne zmienia się w czystą i przede wszystkim darmową energię elektryczną. Montaż instalacji fotowoltaicznej umożliwia więc obniżenie wysokości rachunków za prąd z sieci. Dodatkowo zmniejsza zależność gospodarstwa domowego od dostawców energii.

Pompy ciepła

To urządzenia grzewcze pozyskujące energię odnawialną skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. Pobrana przez pompę ciepła energia przekazywana jest do systemu grzewczego i wykorzystywana na potrzeby ogrzewania wnętrz oraz wody użytkowej. Nowoczesne pompy ciepła w okresie letnim mogą również zapewniać chłodzenie budynku. Głównym argumentem przemawiającym za montażem pompy ciepła są niskie koszty eksploatacji tego urządzenia grzewczego. Mimo, iż do swej pracy potrzebuje ona zasilania energią elektryczną, przy dobrze zaprojektowanej instalacji jej pobór jest niewielki.

Kotły na biomasę

Odnawialne źródła energii to także biomasa. Pod pojęciem biomasy rozumiemy paliwa pochodzenia roślinnego – zrębki, drewno w postaci polan, pelety, ziarna zbóż i słomę oraz rośliny energetyczne, takie jak szybko rosnące wierzby, topole. Spalanie biomasy uważa się za neutralne dla środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostaje się wówczas tyle dwutlenku węgla, ile rośliny pochłaniały podczas swojego wzrostu. Do ich spalania przeznaczone są specjalne kotły na biomasę – najczęściej w domach jednorodzinnych wykorzystuje się kotły na drewno oraz kotły na pelet z automatycznym podajnikiem paliwa, zapewniającym komfortowe użytkowanie tego urządzenia grzewczego. Są one ekologiczną alternatywą np. dla kotłów na węgiel.