Czym jest audyt energetyczny budynku?

Termomodernizacja budynku to kosztowne przedsięwzięcie. Dla uzyskania pożądanych efektów polegających na zmniejszeniu kosztów ogrzewania budynku, należy przeprowadzić jego szczegółową analizę energetyczną. Dopiero wówczas można przystąpić do działań ograniczających ucieczkę ciepła z budynku i zmniejszających jego zapotrzebowanie na ciepło. Taką analizą jest audyt energetyczny budynku mieszkalnego.

 

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych i wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.
Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Mają one skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło budynku i co za tym idzie, zredukowaniem kosztów jego ogrzewania. Wykonanie audytu pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną. 

Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii, w tym m.in.:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii).

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora lub doradcę energetycznego. Dokona on oceny użytkowania energii w aktualnym stanie i przygotuje propozycje poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Audytorami są osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa i innych, które ukończyły kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Listy audytorów znaleźć można m.in. na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych >>  oraz na stronie Krajowej Agencji Poszanowania Energii >> 

Wstępny audyt energetyczny

Audyt wstępny decyduje o wykonaniu lub nie wykonaniu audytu szczegółowego i może być przeprowadzony na postawie rozmów z inwestorem (właścicielem budynku, zarządcą itp.), oględzin obiektu i przeglądu dokumentacji technicznej.

Audyt wstępny odpowiada m.in. na pytania:

 • Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny?
 • Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać?
 • Jaki zakres prac mieści się w granicach możliwości finansowych inwestora?

Po wykonaniu audytu wstępnego inwestor podejmuje decyzję o wykonaniu audytu szczegółowego na podstawie podanej przez audytora wstępnej szacunkowej wielkości kosztów inwestycji.

Szczegółowy audyt energetyczny

Na tym etapie proponuje się konkretne rozwiązania służące zmniejszeniu strat ciepła w poszczególnych elementach budynku, dobrane w oparciu o szczegółowe analizy i obliczenia.
Za najbardziej uzasadnione uznaje się w pierwszej kolejności ograniczenie strat ciepła z budynku poprzez zapewnienie właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, następnie poszukiwanie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł np. energia z kolektorów słonecznych czy pomp ciepła, a w dalszej kolejności możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez efektywniejsze wykorzystanie paliw kopalnych, czyli usprawnienie istniejącego systemu grzewczego.

Rys. 1

 


Przeczytaj także >> „Termomodernizacja domu – sprawdź, co powinieneś zmienić”