Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Termomodernizacja

Termomodernizacja domu – jakie są potrzeby i oczekiwania Polaków?

Badania zostały przeprowadzone w dniach 10 – 28 sierpnia 2015 r. wśród osób dorosłych, które mogą podejmować decyzje o przeprowadzeniu inwestycji termomodernizacyjnych w zamieszkiwanym przez nie domu jednorodzinnym. Każdy wywiad był przeprowadzony w innym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym, czyli domu wolno stojącym, bliźniaku lub szeregowcu).

Gdzie szukamy informacji o sposobach oszczędzania energii cieplnej w domu?

Wśród przepytywanych osób zdecydowana większość wskazała jako źródło informacji o oszczędzaniu energii cieplnej w domu rodzinę i znajomych (31%) oraz internet (31%). Dla 25% źródłem informacji jest telewizja, a dla 22 % sąsiedzi. 1/3 Polaków w ogóle nie szuka jakichkolwiek informacji na temat oszczędzania energii cieplnej.
Ponad połowa ankietowanych (59%) nie słyszała też o programach, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych.

Dlaczego chcemy modernizować nasze domy?

Wśród najważniejszych powodów przy podejmowaniu decyzji o wykonywaniu inwestycji zwiększających energooszczędność domu i inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) aż 72% wskazało oszczędność pieniędzy w czasie eksploatacji budynku. Badani często kierują się także możliwością zwiększenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach (63%). Dla stosunkowo dużej grupy osób znaczenie ma także możliwość otrzymania dotacji na te cele (40%).

Jakimi inwestycjami w odnawialne źródła energii jesteśmy najbardziej zainteresowani?

Prawie połowa badanych (42%) chętnie zamontowałaby w swoich domach kolektory słoneczne. Mniejszym zainteresowaniem (26%) cieszą się pompy ciepła i nowoczesne kotły na biomasę (13%). Wśród interesujących nas urządzeń znalazły się również ogniwa fotowoltaiczne – 12% badanych byłaby zainteresowana inwestycją w fotowoltaikę.

Aż 64 % badanych ocenia instalacje ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody w swoim domu pod kątem oszczędności energii jako dobre, 31% jako dostateczne, a jedynie 6 % jako złe.

Prace modernizacyjne – jakie mamy plany?

Ponad połowa badanych (58%) nie planuje obecnie wykonania żadnych prac termomodernizacyjnych. Wśród tych, którzy takie plany mają najwięcej osób myśli o ociepleniu ścian zewnętrznych (17%), modernizacji instalacji c.o. (15%), ociepleniu dachu (15%), wymianie źródła ciepła (15%) oraz wymianie okien, drzwi (14%).

Osoby, które zadeklarowały chęć przeprowadzenia inwestycji pozwalających podnieść energooszczędność domu wskazały, że wykonane prace będą finansowanie głównie z oszczędności (około 60% odpowiedzi) oraz bieżących dochodów (około 30%). Finansowaniem bankowym zainteresowanych jest również około 30% ankietowanych. Dotacje i dofinansowania to planowane źródło finansowania inwestycji termomodernizacyjnych dla około 20% zainteresowanych.

Znaczna część badanych ma problem z podaniem konkretnych kwot, które planują wydać na przyszłe inwestycje (27%). Najczęściej padała deklaracja dotycząca planowanych wydatków na poziomie 5001-15 000 zł (30% badanych).

Osoby, które wykonywały prace termomodernizacyjne lub planują wykonanie takich prac uważają ze największą przeszkodę aspekt finansowy (47% – brak pieniędzy, 45% – wysokie ceny urządzeń, 41% – wysokie ceny montażu). Prawie 1/3 badanych za przeszkodę uznała także biurokrację.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane