Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Formalności / Fotowoltaika

Program „Mój Prąd” 4.0 – co warto wiedzieć?

Już 15 kwietnia 2022 r. rusza nabór wniosków do czwartej edycji programu „Mój Prąd”. Jakie zmiany wprowadza „Mój Prąd” 4.0 i na jakie dotacje do fotowoltaiki można liczyć?

Nowa odsłona programu „Mój Prąd” wprowadza kilka zmian – zasadnicze dotyczą:

◾️poszerzenia listy urządzeń objętych dofinansowaniem o te, którą pozwolą prosumentom zwiększyć autokonsumpcję wytworzonego prądu

◾️ oraz wysokości kwot dotacji, jakie można pozyskać.

 Dotacja na fotowoltaikę i nie tylko

Program „Mój Prąd” 4.0 zakłada dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, a także do:

◾️magazynów energii elektrycznej,

◾️ magazynów ciepła,

◾️ zintegrowanych systemów zarządzania energią (HEMS/EMS), które umożliwiają racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

Rozwiązania te sprawdzą się bardzo dobrze m.in. w przypadku domów ogrzewanych pompami ciepła, ponieważ pozwolą magazynować:

◾️darmową energię elektryczną pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej i wykorzystywać ją na potrzeby ogrzewania oraz chłodzenia budynku, również w czasie, kiedy instalacja PV nie będzie w stanie na bieżąco pokrywać zapotrzebowania na energię dla pompy ciepła;

◾️energię cieplną pozyskaną przez pompę ciepła i wykorzystywać ją w momencie większego zapotrzebowania na nią.

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartej edycji programu „Mój Prąd” rozpocznie się 15 kwietnia i będzie prowadzony w trybie ciągłym, aż do wyczerpania kwoty alokacji (którą określono na 350 mln zł z możliwością zwiększania kwoty w zależności od zainteresowania dotacjami). Wnioski można składać wyłącznie online.

Kto może otrzymać dofinansowanie w programie „Mój Prąd” 4.0

◾️ Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji fotowoltaicznej, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.

◾️ Warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie się we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. systemie Net-billingu. Nie oznacza to jednak, że prosumenci korzystający z dotychczasowego systemu opustów nie mogą skorzystać z e wsparcie np. do zakupu magazynu energii. Aby to zrobić będą one jednak musiały zmienić sposobu rozliczeń i przejścia z opustów na Net-billing.

Instalacja fotowoltaiczna

Jakie są kwoty dotacji w programie „Mój Prąd” 4.0?

Maksymalny poziom dotacji, którą będzie można otrzymać z programu, wyniesie nawet 20,5 tys. zł. To znacznie więcej niż w trzeciej edycji programu, gdzie można było pozyskać maksymalnie 3 tys. zł. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji.

◾️ Wysokość dotacji w przypadku prosumentów rozliczających się w systemie Net-billing, którzy mogą zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci od kwietnia 2022 r. może wynieść:

– do 4000 zł – gdy dofinansowanie obejmuje tylko mikroinstalację fotowoltaiczną,

– do 5000 zł – gdy dofinansowanie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną i zakup dodatkowych elementów:

– do 5000 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu ciepła,

– do 7500 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu energii elektrycznej,

– do 3000 zł – w przypadku dofinansowania do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS).

Program Mój Prąd 4

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

◾️ Wysokość dotacji w przypadku prosumentów, którzy rozliczali się dotychczas w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a także uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie finansowe może wynieść:

– 2000 zł – w przypadku dodatkowej dotacji do mikroinstalacji,

– do 5000 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu ciepła,

– do 7500 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu energii elektrycznej,

– do 3000 zł – w przypadku dofinansowania do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja ta będzie udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

program Mój Prąd 4

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

◾️Wysokość dotacji w przypadku prosumentów, którzy dotychczas rozliczali się w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a jednocześnie nie korzystali wcześniej z zewnętrznego wsparcia finansowego, z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej, może wynieść:

– do 4000 zł – w przypadku dofinansowania tylko do mikroinstalacji,

– do 5000 zł – w przypadku dofinansowania do mikroinstalacji i przy zakupie dodatkowych elementów:

– do 5000 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu ciepła,

– do 7500 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu energii elektrycznej,

– do 3000 zł – w przypadku dofinansowania na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja ta będzie udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

program Mój Prąd 4

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wypłacanie dotacji

Dotacja będzie przyznawana inwestycjom prowadzonym i zakończonym w czasie trwania programu. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków. Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji na wniosek złożony przez inwestora. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.

źródło: www.gov.pl

Tagi
datacja / dofinansowanie / dofinansowanie 2022 / dofinansowanie na fotowoltaikę / dotacja na fotowoltaikę / dotacje 2022 / fotowoltaika / instalacja fotowoltaiczna / magazyny energii / mikroinstalacja fotowoltaiczna / Mój Prąd / mój prąd 2022 / mój prąd 4.0 / program mój prąd

Artykuły powiązane

Fotowoltaika Fotowoltaika w praktyce: ile miejsca zajmuje instalacja fotowoltaiczna?

Nie interesuje Cię fotowoltaika? Prędzej czy później zmienisz zdanie. Czy Twój dom przygotowany jest na przyszłość? Czy instalacja fotowoltaiczna będzie […]

Fotowoltaika Instalacja fotowoltaiczna - jak przygotować dom do jej montażu?

Instalacja fotowoltaiczna umożliwia produkcję własnego prądu z energii promieniowania słonecznego i tym samym pozwala zminimalizować koszty związane z zakupem energii […]

Fotowoltaika Instalacja fotowoltaiczna: maksymalne wykorzystanie prądu

Moduły fotowoltaiczne produkują czystą energię elektryczną z promieniowania słonecznego. W zależności od tego jak chcemy ją wykorzystać, wykonywana jest odpowiednia […]

Popularne