Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Pompy ciepła

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 6. Fotowoltaika dzisiaj

Rok 2015 to zmiany w przepisach, które od lipca 2016 r. bardziej sprzyjają właścicielom instalacji fotowoltaicznych. Zostały wprowadzone tzw. „opusty”

O nowych przepisach pisaliśmy w innych artykułach:
– Nowe zasady rozliczania Prosumentów >
– Bilansowanie międzyfazowe PV >

Zobaczmy więc jak wygląda sytuacja dzisiaj…

Przyjmując wyniki w 2014 r. jako średnioroczne, otrzymamy:
– całkowite zużycie prądu w domu (RTV, AGD, oświetlenie, wentylacja, instalacja pompy ciepła): 8 581 kWh/rok
– produkcja prądu przez PV (w 2105 r. – podobne ilości powinno się uzyskać w następnych latach): 4 086 kWh/rok
– bezpośrednie wykorzystanie prądu słonecznego na potrzeby domu: 1 686 kWh/rok (ok. 41%)
– prąd słoneczny odprowadzony do sieci energetycznej: 2 400 kWh/rok

Przyjmijmy również, że korzystamy z taryfy całodobowej – G11. Czyli, przez cały dzień mamy jedną stawkę za energię elektryczną. Bo, spora część inwestorów, mając pompę ciepła wybiera system rozliczania wg. jednej taryfy.
Koszty składowe rachunku za prąd wg aktualnych opłat autora artykułu – TAURON, G11 (koniec 2016 roku).

Bez instalacji PV:

 

 

Bez instalacji PV i rozliczając się wg taryfy G11, całkowity koszt jednostkowy prądu wynosi: 0,6017 zł brutto/kWh.

Z instalacją fotowoltaiczną o mocy nominalnej 4,14 kW i 7,90 kWp, oraz z „opustem 80%”:

 

Dlaczego instalacja PV o mocy nominalnej 7,9 kWp i 35% wykorzystania na potrzeby własne ?

Przy rocznym zużyciu prądu na poziomie 8 000 kWh, optymalnym byłaby instalacja PV o mocy ok. 8 kWp. W badanym domu zastosowano mniejszą instalację – o mocy 4,14 kWp. Porównanie obu instalacji pokazuje koszty prądu w dwóch wariantach:

inst. 1 – niedowymiarowana (za mała)

inst. 2 – dobrana optymalnie do zapotrzebowania na energię elektryczna budynku.

Bezpośrednie wykorzystanie prądu słonecznego na własne potrzeby:
– 41% – rzeczywisty (zmierzony w badanym domu)
– 35% – przyjęty orientacyjnie i mniejszy od instalacji 1, bo niedowymiarowanie instalacji PV spowoduje, że więcej prądu słonecznego będzie od razu wykorzystywane na potrzeby domu.

Jak wynika z porównania, najwięcej korzyści przyniesie instalacja PV o mocy optymalnej – 77% oszczędności na kosztach prądu rocznie. Wówczas, zamiast płacić 5 163 zł brutto/rok, rachunki wyniosą tylko 1 172 zł brutto/rok.
1 172 zł brutto/rok to rachunek za prąd: na cele mieszkalne; ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła; zasilanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

Oczywiście, należy mieć na uwadze, że większa instalacja PV to wyższy koszt inwestycji. Pewnym rozwiązaniem może myć wykonanie mniejszej instalacji i w późniejszym czasie dołożenie modułów tak aby uzyskać optymalną moc całej instalacji fotowoltaicznej.
Lub, dołożenie do instalacji turbiny wiatrowej o odpowiedniej mocy, tak aby ilość produkowanego prądu z OZE była zbliżona do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku.

Przeczytaj także:

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 1.

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 2. Ogrzewanie wody użytkowej

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 3. Wykorzystanie energii słonecznej

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 4. Sprawniejsze moduły PV?

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 5. Pompa ciepła i fotowoltaika

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 7. Podsumowanie

Autor: Krzysztof Gnyra

Źródło:

[1] Rynek Instalacyjny nr. 09/2016, artykuł pt.: Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda; autorzy: dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniakdr inż. Wiesław Załuskamgr inż. Rafał Tomaszewicz.

[2] Instalacje fotowoltaiczne, wydanie V; Bogdan Szymański; GLOB Energia, Kraków 2016 r.

 

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?