Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny / Fotowoltaika / Pompy ciepła

Dofinansowanie i dopłaty do OZE – Dom bez rachunków (cz.5)

Już od kilku lat branża odnawianych źródeł energii (w skrócie: OZE), rozwija się bardzo szybko. Można to zaobserwować po zwiększającej się z każdy rokiem ilości sprzedawanych w Polsce pomp ciepła i fotowoltaiki. Rząd również zaobserwował, że Polacy chcą oddychać czystym powietrzem i oszczędzać, jeśli tylko dostaną taką możliwość. No i musimy spełnić zobowiązania i zwiększyć udział OZE w krajowym systemie energetycznym. Efektem tego są różnego rodzaju działania mające sprawiać, że inwestycja w OZE będzie jeszcze bardziej opłacalna. Są to regionalne i lokalne programy dofinansowania inwestycji, ale również centralne – dla całego kraju.

Program MÓJ PRĄD

Program dofinansowania OZE dedykowany osobom fizycznym, planującym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w wysokości: 5 000 zł.

Więcej o programie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

ULGA TERMOMODERNIZACJYNA

Od stycznia 2019 r. możesz skorzystać z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ i odliczyć od podatku dochodowego część poniesionych kosztów na modernizację domu i znajdujących się w nim instalacji. Ulga pozwala łatwo obniżyć koszty modernizacji budynku. Sprawia, że instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła i inne, są jeszcze bardziej korzystne finansowo i jeszcze bardziej opłacalne.

Ulga obejmuje materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją termomodernizacji wraz z kosztami ich montażu, między innymi:

Program CZYSTE POWIETRZE

Program uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Skierowany do osób fizycznych, promujący modernizację budynków. Jego celem jest poprawa jakości powietrza w naszych miejscowościach.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Więcej o programie: http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Program AGROENERGIA

Program uruchomiany w lipcu 2019 r., dedykowany rolnikom indywidualnym.

Więcej o programie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/

USTAWA OZE i inne akty prawne

Funkcjonowanie rynku OZE reguluje tzw. „Ustawa OZE”. W 2019 r. weszła w życie jej kolejna aktualizacja – nowelizacja. Nowe zapisy sprawiają, że inwestorzy jeszcze więcej mogą zyskać dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii.

Rozliczanie w systemie OPUSTÓW

Rozliczanie się z zakładem energetycznym w systemie OPUSÓW polega na tym, że:

– w okresie letnim nasza instalacja fotowoltaiczna (PV), produkuje więcej prądu niż potrzebujemy

– prąd ten jest przesyłany do publicznej sieci energetycznej, która staje się swego rodzajem magazynu naszego prądu

– w zimie, kiedy jest mało słońca, a potrzebujemy więcej prądu, np. dla pompy ciepła, odbieramy bezpłatnie z sieci nasz prąd słoneczny, w ilości 80%

– uzyskamy niemal zerowe rachunki za prąd w ciągu roku, gdy nasza instalacja PV wyprodukuje w ciągu roku tyle prądu ile potrzebuje nasz dom; z małym naddatkiem na „opłatę” sieciową za jego przechowywanie (20%) – dla instalacji PV o mocy do 10 kWp.

UWAGA ! Jeśli instalacja PV produkuje w ciągu roku więcej prądu niż wykorzystuje dom, nadwyżki naszego prądu słonecznego przepadają. Warto więc zainwestować w instalację PV o mocy optymalnie dopasowanej do potrzeb naszego domu.

UWAGA ! Z systemu OPUSTÓW mogą korzystać właściciele domów, którzy posiadają tzw. umowę kompleksową na sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Oznacza to, że umowę na sprzedaż i dystrybucję należy podpisać z jedną firmą.

UWAGA ! System OPUSTÓW ma obowiązywać w ciągu 15 lat od rozpoczęcia pracy naszej instalacji fotowoltaicznej. Ale nie dłużej niż do 2035 roku.

Co to oznacza ? Jeśli zamontujesz instalację fotowoltaiczną po 2020 roku, skróci się czas w jakim będziesz mógł korzystać z rozliczania w systemie OPUSTÓW ! Przykład: instalacja PV uruchomiona w 2025 r. – rozliczanie w systemie OPUSTÓW przez 10 lat (do 2035 r.), zamiast 15-stu.

Bilansowanie energii

Polega na bilansowaniu międzyfazowym prądu słonecznego wprowadzanego do sieci energetycznej, z prądem z niej pobieranym – w tym samym czasie. Dzięki temu unikamy „opłaty sieciowej”. Na przykład, w tym samym czasie instalacja PV produkuje więcej prądu niż zużywają domowe odbiorniki. Jego część trafia do sieci energetycznej. W tym samym czasie, część odbiorników pobiera prąd z sieci.
Efekt bilansowania – jeśli w danej chwili prąd odprowadzany jest do sieci i jednocześnie z niej pobierany, to licznik oblicza rzeczywistą różnicę – i taką przyjmuje do rozliczeń.

Przykład bilansowania międzyfazowego. Wskazanie licznika: 0 kWh energii solarnej odprowadzonej do sieci; 0 kWh pobór prądu z sieci.

Niższy VAT na instalację PV poza domem

We wrześniu 2019 roku Sejm przyjął kolejne poprawki do ustawy o PIT, które wprowadzą jednakową stawkę podatku VAT dla wszystkich domowych instalacji fotowoltaicznych: 8% – niezależnie od miejsca ich instalacji: na dachu, na terenie wokół domu, na garażach i wiatach, itd. Wcześniej, montując moduł na wiacie, wolnostojącym garażu czy na powierzchni terenu, trzeba było zapłacić podatek VAT: 23%.
8%-entowy VAT dla wszystkich sprawia, że dla wielu osób przydomowa instalacja PV będzie jeszcze tańsza.

PPRZEDSIĘBIORCA – PROSUMENTEM

Do niedawna Prosumentami były wyłącznie osoby fizyczne, które mogły rozliczać się w systemie OPUSTÓW. Nowelizacja Ustawy OZE sprawiła, że Prosumentami mogą być również właściciele firm – przedsiębiorcy, którzy również mogą rozliczać się OPUST-ami.

 

Artykuły z cyklu „DOM BEZ RACHUNKÓW”

1. Dom bez rachunków Viessmann (cz. 1)

2. Samowystarczalny dom Viessmann – Dom bez rachunków (cz.2)

3. Odnawialne źródła energii (OZE) – to się opłaca! Dom bez rachunków (cz.3)

4. Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna – Dom bez rachunków (cz.4)

5. Dofinansowanie i dopłaty do OZE – Dom bez rachunków (cz.5)

6. Dom z certyfikatem NO SMOG – Dom bez rachunków (cz.6)

7. Pompa ciepła SG Ready – Dom bez rachunków (cz.7)

8. 5 kroków do fotowoltaiki – Dom bez rachunków (cz.8)

9. Stop SMOG Car Viessmann – Dom bez rachunków (cz.9)

10. Sprawdź jakość powietrza, którym oddychasz: Dom bez rachunków (cz.10)

Popularne