Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Formalności / Pompy ciepła

Zarejestrowałeś już swoją pompę ciepła? UWAGA NA WYSOKIE KARY!

Czy wiesz że jesteś OPERATOREM? I to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za swoją pompę ciepła, również finansowo. Zobacz, co to oznacza dla Ciebie?
UWAGA. Obowiązek rejestracji dotyczy nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które zawierają określoną ilość czynnika chłodniczego.

UWAGA. Obowiązek rejestracji dotyczy nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które zawierają określoną ilość czynnika chłodniczego.

Właściciel/użytkownik pompy ciepła jest w myśl ustawy F-gazowej OPERATOREM. To on odpowiada za swoją pompę ciepła, np.:
za regularnie przeprowadzane kontrole urządzenia i instalacji – przegląd okresowy/serwisowy;
za terminowe ich przeprowadzenia i odnotowywanie w Karcie urządzenia;
za ewentualne naprawy urządzenia i instalacji.

OPERATOR, czyli właściciel pompy ciepła, ma obowiązek założyć Kartę w CRO:
do 15 dni od daty dostarczenia – dla urządzeń typu monoblok (hermetycznie zamkniętych);
do 15 dni od uruchomienia pompy ciepła typu Split (niehermetycznie zamkniętych).

Kontrolę nad przestrzeganiem prawa sprawują inspektorzy WIOŚ. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mają obowiązek nałożenia kary finansowej – niemałej, np. za spóźnienie z kontrolą szczelności instalacji chłodniczej; za brak wpisu do CRO informacji o przeprowadzonej próbie szczelności.
Jak widać, kluczową sprawą dla OPERATORA jest przestrzeganie terminów i obowiązków wynikających z Ustawy F-gazowej.

Wybrane wykroczenia i kary finansowe dla OPERATORA, za niedopełnienie obowiązków i formalności wynikających z ustawy F-gazowej:

Czy instalator/serwisant posiada stosowane uprawnienia F-gazowe (odpowiedniej kategorii), można sprawdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego (https://www.udt.gov.pl/), w Rejestrze Certyfikatów dla personelu: https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html

Lub, jeśli jest to firma, to w Rejestrze przedsiębiorców: https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?