Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Uzdatnianie wody

Zanieczyszczenia w wodzie – co może zawierać woda z kranu?

Choć na oko woda wypływająca z naszych kranów może się wydawać nieskazitelnie czysta, nie oznacza wcale, że taka jest. Zanieczyszczenia w wodzie mogą być niewidoczne gołym okiem oraz niewyczuwalne w smaku. Zanim więc zdecydujemy się na picie wody bezpośrednio z kranu, warto sprawdzić jej jakość i zastosować odpowiedni sposób filtracji.

Zanieczyszczenia w wodzie mogą powodować, że nie spełnia ona od standardów smakowych i zapachowych. Mogą też wpływać na nieodpowiedni wygląd wody. Nie zawsze jednak tak jest.
W Polsce normy dotyczące jakości wody pitnej określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według jego zapisów woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Musi też spełniać określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne. Rozporządzenie opisuje również zasady dopuszczania wody do spożycia przez Państwową Inspekcję Sanitarną i narzuca regularny monitoring jej jakości.

Wtórne zanieczyszczenie wody

Woda wypływająca z sieci wodociągowej jest dość dokładnie przebadana i spełnia wszystkie normy ujęte w rozporządzeniu. Po drodze do naszych kranów może jednak ulec wtórnemu zanieczyszczeniu. W efekcie, pomimo dobrej jakości wody na wyjściu z Zakładu Uzdatniania Wody, jej parametry mogą nie spełniać oczekiwań odbiorcy. Pogorszenie jakości uzdatnionej wody wodociągowej może być powodowane np. przez żelazo bądź mangan. Pierwiastki te mogą przenikać do wody z osadów pokrywających od wewnątrz rury sieci wodociągowej.
Problem wtórnego zanieczyszczenia wody dotyczy również wewnętrznych instalacji domowych i pojawia się najczęściej w miejscach, gdzie woda najczęściej stoi. Zanieczyszczeniu wody w instalacjach wodociągowych budynków sprzyja także możliwość wystąpienia przepływu zwrotnego wody zużytej oraz materiały stosowane w instalacjach i ich niewłaściwa konserwacja.

Zanieczyszczenia w wodzie

Woda wypływająca z kranu może zawierać różne mikroorganizmy. Najliczniejsze to wirusy i bakterie, np. Legionelli. Rozwijają się one w sieci wodociągowej i instalacjach wody zimnej oraz ciepłej w temperaturze 22-43ºC i pH 5,5 – 9,2.
Do wody mogą przenikać również:
– azotany, herbicydy, amoniak i inne chemikalia pochodzące z nawozów i pestycydów,
– arsen (pochodzący np. z działalności przemysłowej),
– benzen,
– lotne substancje organiczne,
– fenol,
– oraz cząsteczki organiczne słabo rozpuszczalne w wodzie.

Najczęściej z niewłaściwą jakością wody borykają się użytkownicy indywidualnych ujęć. Jednak decyzję o filtrowaniu wody w domu warto podjąć niezależnie od tego czy pochodzi ona z własnego ujęcia, czy też z sieci wodociągowej, ponieważ zanieczyszczenia w wodzie występują w obu przypadkach. Do filtrowania wody w warunkach domowych służą niewielkie stacje uzdatnia zaprojektowane specjalnie dla potrzeb gospodarstw domowych. Odpowiednio dobrane urządzania skutecznie usuną z wody zarówno twardość, jak i żelazo, mangan, amoniak oraz substancje organiczne.

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?