Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Kotły

Powietrze do spalania: twój kocioł również potrzebuje tlenu!

Powietrze do spalania paliw stałych, płynnych i gazowych jest czymś niezbędnym. Niezależnie czy w domu jest kotłownia czy tylko pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł (np. kocioł w łazience), zawsze musimy zapewnić odpowiednią ilość powietrza dla kotła.

Człowiek potrzebuje powietrza do życia. Kocioł również i to w odpowiedniej ilości. Zbyt mała ilość powietrza do spalania dostarczanego do kotła jest przyczyną powstawania nadmiernych zanieczyszczeń, jak: sadza (głównie przy spalaniu paliw stałych), tlenków azotu, dwutlenku siarki (ze spalania węgla i oleju opałowego), tlenek węgla (tzw. czad).

Za mało powietrza do spalania to również źródło strat energii – paliwa.
Przy zbyt małej ilości powietrza, paliwo nie zostanie w całości spalone. Wówczas, w spalinach będą występować palne składniki, takie jak: sadza, tlenek węgla i inne niespalone węglowodory.
Tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczny, jeśli dostaje się do pomieszczenia może doprowadzić do zatrucia a nawet śmierci (tzw. zaczadzenie).

Powietrze do spalania a rodzaj kotła

Do kotłów z zamkniętą komorą spalania (np. kondensacyjnych) powietrze do spalania dostarczane jest bezpośrednio z zewnątrz budynku. Są to tzw. instalacje o niezależnym od pomieszczenia poborze powietrza – doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku następuje przez system SPS (rura w rurze).
Jeśli nie mamy komina lub nie można go wykorzystać, za pomocą systemu SPS kocioł może pobierać powietrze z zewnątrz domu i równocześnie odprowadzać spaliny przez ścianę zewnętrzną budynku.

Dla kotłów z otwartą komorą spalania, w których powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia gdzie są zamontowane, musimy zapewnić stały napływ powietrza do tego pomieszczenia. W tym celu, w ścianie zewnętrznej domu montuje się kratkę wentylacyjną, przez którą powietrze z zewnątrz będzie napływać do kotłowni (wentylacja nawiewna). Oczywiście, musimy zapewnić stały dostęp powietrza, więc kratki tej nie można zasłaniać ani zakrywać. Jeśli kocioł jest zainstalowany w łazience i nie możemy wykonać wentylacji nawiewnej, powietrze może napływać przez kratkę lub otwory w drzwiach do łazienki z sąsiednich pomieszczeń. Ale i tutaj musimy umożliwić przedostawanie się powietrza z zewnątrz domu do tych pomieszczeń, np. przez rozszczelnione okna. Jeśli tego nie zapewnimy, istnieje zagrożenie, że będą o nas mówić w wiadomościach, jako o kolejnej rodzinie, która uległa zaczadzeniu…

Tagi
kocioł / kocioł z otwartą komorą spalania / kocioł z zamkniętą komorą spalania / powietrze do spalania / spalanie paliwa

Popularne