Jak sterować pracą kotła gazowego?

Aby system grzewczy zapewniał domownikom oczekiwany komfort cieplny, niezbędne jest odpowiednie zarządzenie pracą kotła. Sterowanie kotłem gazowym może być realizowane na kilka sposobów.

sterowanie kotłem gazowym Viessmann

Choć kotły gazowe to urządzenia zautomatyzowane wymagają ustawienia parametrów ich pracy i zarządzania nimi. Sterowanie kotłem gazowym i regulację temperatury w pomieszczeniach na podstawowym poziomie zapewniają nam termostaty zamontowane fabrycznie w tych urządzeniach. Utrzymują one w sposób ciągły temperaturę zasilania wody w instalacji c.o, ustawioną przez użytkownika.
W trybie pracy z zadaną stałą temperaturą, kocioł dostarcza do ogrzewanych pomieszczeń wodę o stałej temperaturze, niezależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło w domu. Podwyższenie lub obniżenie temperatury, a więc sterowanie kotłem wymaga ręcznej zmiany ustawień pracy urządzenia.

Termostaty w kotle są często dla użytkowników zadowalającym i wystarczającym rozwiązaniem, które pozwala osiągnąć oczekiwany komfort ciepły w budynku.
Aby jednak kocioł pracował w najbardziej efektywny sposób, warto zapatrzyć system grzewczy w dodatkowe regulatory. Ich zadaniem jest obniżenie do minimum zużycia gazu, przy zachowaniu oczekiwanego przez domowników komfortu cieplnego. Takimi urządzeniami są m.in. regulatory pokojowe i pogodowe.

Sterowanie kotłem poprzez regulator pokojowy

Regulator pokojowy uzależnia pracę kotła od temperatury panującej wewnątrz domu. Jego zadaniem jest utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu, ustawionej przez użytkownika – termostat mierzy ją na bieżąco i wysyła sygnał do kotła. Ten dostosowuje swoją pracę do aktualnego zapotrzebowania na ciepło wewnątrz domu. Pomieszczenie, w którym umieszcza się regulator pokojowy nazywane reprezentatywnym lub referencyjnym. Zmiana temperatury w tym konkretnym pomieszczeniu decyduje o załączeniu i wyłączeniu kotła, a więc o tym kiedy instalacja c.o. zasilania jest wodą gorącą.

Sterowanie kotłem z regulatorem pogodowym

Regulator pogodowy wyposażony jest w czujnik temperatury, który umieszcza się na zewnątrz budynku. Pozwala on kontrolować temperaturę powietrza zewnętrznego i dostosowywać do niej temperaturę wody w instalacji centralnego ogrzewania. Kiedy panująca na zewnątrz domu ulega zmianie czujnik przekazuje tę informację do regulatora pogodowego, a ten do kotła. Urządzenie grzewcze dostosowuje wówczas swą pracę do aktualnych warunków zewnętrznych i zapewnia tym samym optymalną temperaturę w pomieszczeniu. Regulator pogodowy reaguje szybciej niż pokojowy, który zaczyna działać dopiero wówczas, gdy na skutek zmiany temperatury zewnętrznej zmieni się temperatura w pomieszczeniu. Dzięki temu zapewnia bardziej efektywne sterowanie pracą kotła.

Sterowanie kotłem 2w1

Aby zapewnić optymalny komfort cieplny i minimalne wahania temperatury wewnątrz domu zaleca się połączenie pracy obu typów regulatorów. Regulator pogodowy będzie sterował pracą kotła reagując na zmieniające się warunki pogodowe, a termostat pokojowy uwzględni również temperaturę w pomieszczeniu, ustawioną przez domowników.

Na prośbę naszego Partnera, Firmy Viessmann chcielibyśmy zaprosić Was do krótkiej ankiety.