Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Formalności / Pompy ciepła

Czy rejestracja pompy ciepła jest obowiązkowa?

Masz pompę ciepła? Sprawdź czy musisz ją zarejestrować. Bo jeśli tego nie robisz, może Cię to drogo kosztować. Kiedy wymagana jest rejestracja pompy ciepła?

Obowiązek rejestracji dotyczy nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które zawierają określoną ilość czynnika chłodniczego.

W pompie ciepła znajduje się czynnik chłodniczy, tzw. F-gaz, który uwolniony do atmosfery może przyczyniać się do efektu cieplarnianego.
A że, z każdym rokiem montuje się coraz więcej pomp ciepła, zagrożenie jest coraz większe.
Dlatego w tzw. Ustawie F-gazowej zostały ustalone zasady eksploatacji pomp ciepła i obowiązki instalatorów, serwisantów oraz samych użytkowników pomp ciepła.

Obowiązek rejestracji pompy ciepła

Ustawa F-gazowa wprowadziła obowiązek rejestracji pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, np. R410A, R407C – czynniki chłodnicze stosowane w pompach ciepła.

Rejestracja polega na założeniu pompie ciepła, tzw. Karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

Swoją pompę ciepła musi zarejestrować właściciel urządzenia, które zawiera:
– co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (≥ 5 ton ekw. CO2),
– co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (≥ 10 ton ekw. CO2),

Tona ekwiwalentu CO2 – jest to sposób na określenie ile czynnika chłodniczego znajduje się w pompie ciepła. Ilość czynnika podawana jest zwykle w kilogramach i musi zostać przeliczona na ekwiwalent CO2.

≥ 5 ton ekw. CO2:
dla czynnika R410A odpowiada ilości: ≥ 2,4 kg czynnika w układzie pompy ciepła;
dla R407C: ≥ 2,8 kg czynnika w układzie pompy ciepła.

Pompa ciepła hermetycznie zamknięta – pompa ciepła, w której układ chłodniczy jest wykonany i napełniony przez producenta urządzenia – wszystkie elementy zawierające F-gazy są fabrycznie szczelnie zamknięte;
przy montażu pompy ciepła instalator nie musi nic robić z układem chłodniczym – nie ingeruje w układ chłodniczy, ni ma więc niebezpieczeństwa wycieku czynnika.

Pompa ciepła niehermetycznie zamknięta – należą do nich pompy ciepła typu Split, czyli składające się z dwóch części – z jednostki montowanej wewnątrz domu i drugiej montowanej na zewnątrz;
instalator musi wykonać część układu chłodniczego łączącego obie jednostki, w którym będzie krążył czynnik chłodniczy pompy ciepła (F-gaz).

Informacje o tym czy dana pompa ciepła jest hermetycznie zamknięta, czy nie;
o ilości znajdującego się w urządzeniu czynnika chłodniczego;
znajdziemy w danych technicznych urządzenia oraz na tabliczce znamionowej znajdującej się na pompie ciepła.

 

rejestracja pompy ciepła

Tabliczka znamionowa pompy ciepła Vitocal 300-G.

Fragment tabliczki znamionowej pompy ciepła Vitocal 200-S – typu Split, niehermetycznie zamkniętej.

 

Rejestracja pompy ciepła

Rejestracji pompy ciepła, czyli założenie Karty urządzenia, dokonuje jej właściciel-użytkownik, który określany jest w Ustawie F-gazowej jako OPERATOR. Robi to w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), na stronie: http://www.cro.ichp.pl/
OPERATOR ma obowiązek założyć Kartę w CRO:
do 15 dni od daty dostarczenia – dla urządzeń typu monoblok (hermetycznie zamkniętych);
do 15 dni od uruchomienia pompy ciepła typu Split (niehermetycznie zamkniętych).

Założenie Karty urządzenia w CRO nie jest skomplikowane. Najpierw należy założyć konto w CRO. Po pozytywnej weryfikacji przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, można zalogować się do systemu. Przy zakładaniu Karty urządzenia, trzeba podać kilka informacji, które znajdziemy na tabliczce znamionowej pompy ciepła, na przykład:

rejestracja pompy ciepła

Tabliczka znamionowa pompy ciepła Vitocal 200-S.

Po założeniu karty pompy ciepła, OPERATOR może udostępnić możliwość dokonywania wpisów dla instalatora/serwisanta z uprawnieniami F-goz-owymi, który sam odnotowuje w Karcie przeprowadzone czynności, np.: instalacja, naprawa, serwis, kontrola szczelności, odzysk czynnika chłodniczego, naprawa nieszczelności, i inne.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia, OPERATOR musi podjąć kroki zmierzające do naprawienia urządzenia oraz w ciągu miesiąca od naprawy musi dokonać wpisu do Karty urządzenia, pamiętając o tym, że naprawy może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne kwalifikacje – odpowiednie uprawnienia F-gazowe.

Więcej w Instrukcja użytkownika CRO > http://www.cro.ichp.pl/_ftp/instrukcja_u%C5%BCytkownika_CRO_od_lutego_2018.pdf

Pompy ciepła wymagające rejestracji

Uwzględniono powietrzne pompy ciepła typu Split, z oferty firmy Viessmann.

rejestracja pompy ciepła rejestracja pompy ciepła rejestracja pompy ciepła

Dodatkowe informacje na stronie internetowej: https://fgaz.viessmann-serwis.pl/

Tagi
czynnik chłodniczy / pompa ciepła / Pompa ciepła hermetycznie zamknięta / Pompa ciepła niehermetycznie zamknięta / rejestracja pompy ciepła / ustawa f-gazowa

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?