Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Pompy ciepła

Przegląd pompy ciepła – czy jest konieczny?

Dlaczego warto wykonywać przeglądy pompy ciepła?

Przegląd pompy ciepła pozwala przedłużyć czas bezawaryjnej pracy urządzenia i zachować jego odpowiedni stan techniczny. Dokonywane regularnie przeglądy pompy ciepła wpływają nie tylko na wydłużenie jej żywotności, ale także pozwalają lepiej dostosowywać pracę urządzenia do zmieniających się potrzeb budynku i jego mieszkańców. Przeglądy zapobiegają wzrostowi kosztów ogrzewania spowodowanym np. niewłaściwymi ustawieniami. Serwis pompy ciepła jest więc uzasadniony również z przyczyn ekonomicznych, a także z uwagi na poprawę komfortu cieplnego w budynku.
Producenci zalecają, aby przegląd pompy ciepła był wykonywany przynajmniej raz w roku. Najlepiej zaplanować go oczywiście jeszcze przed uruchomieniem systemu grzewczego w budynku, dzięki czemu będziemy mieć pewność że w nowy sezon grzewczy wejdziemy z odpowiednio wyregulowanym, przygotowanym do pracy urządzeniem.

Czy przegląd pompy ciepła jest obowiązkowy?

Jeśli chcemy mieć pewność, że nasza pompa ciepła jest objęta gwarancją (w przypadku pomp Viessmann jej okres obejmuje do 60 miesięcy od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 63 miesiące od daty zakupu), urządzenie należy poddawać corocznym przeglądom (w przypadku pomp ciepła Vitocal – zlecanym firmie Viessmann). Taki zapis znajdziemy w warunkach gwarancji większości renomowanych producentów.

Zgodnie z zapisami ustawy F-gazowej właściciele pomp ciepła typu Split zobowiązani są również do corocznej kontroli szczelności układu chłodniczego. Osoba dokonująca takiego przeglądu powinna posiadać odpowiednie uprawnienia chłodnicze, tzw. uprawnienia F-gazowe, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Podczas okresowych kontroli pompy ciepła typu Split jej użytkownik jest też zobowiązany udostępnić kartę urządzenia w celu dokonania wpisu. Może być on wykonany przez uprawnioną osobę posiadającą certyfikat odpowiedni do zakresu wykonywania czynności.

Co obejmuje przegląd pompy ciepła?

Zakres przeglądu zależy od rodzaju pompy ciepła, jej konstrukcji i wytycznych producenta. Aby sprawdzić listę czynności serwisowych, które powinny zostać wykonane podczas autoryzowanego przeglądu pompy ciepła Viessmann wystarczy wejść na stronę https://www.viessmann-serwis.pl/serwisonline/listaczynnosci i wpis numer katalogowy (pierwsze siedem cyfr numeru fabrycznego) urządzenia oraz wybrać rok jego eksploatacji.

W przypadku każdego rodzaju pompy ciepła wykonuje się cztery główne czynności: kontrolę układu dolnego źródła pompy ciepła, kontrolę układu górnego źródła pompy ciepła, kontrolę obiegu chłodniczego oraz kontrolę automatyki i poprawności nastaw. Jeśli użytkownik dokonał samodzielnych zmian w ustawieniach regulatora pompy ciepła serwisa

Tagi
pompa ciepła / przegląd pompy ciepła / serwis pompy ciepła

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?