Prosument

Prosumentem jest osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje (czyli zużywa) energię: producent + konsument = Prosument.
Prosumentem może zostać każdy, np. inwestując w instalację fotowoltaiczną.
Wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej darmowa energia elektryczna będzie wykorzystywana na własne potrzeby użytkowników-mieszkańców domu. A jeśli w danej chwili będzie jej za dużo, nasz prąd solarny możemy odsprzedać do publicznej sieci energetycznej.

Tagi