Program MÓJ PRĄD dla fotowoltaiki

Program MÓJ PRĄD to kolejny sposób na obniżenie kosztów inwestycji domowej instalacji fotowoltaicznej. Co warto o nim wiedzieć?

program mój prąd

MÓJ PRĄD w skrócie

  • Program prowadzi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Cel programu: zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie kraju.

  • Budżet programu: 1 miliard złotych.

  • Kto może skorzystać z programu ?: osoby fizyczne planujące zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp na potrzeby gospodarstwa domowego, posiadający umowę kompleksową dot. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

  • Forma dofinansowania: dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji – nie więcej jednak niż 5 000 zł.

  • Podatek od dofinansowania: otrzymana dotacja zwolniona jest z podatku dochodowego.

  • Dofinansowanie z programu MÓJ PRĄD można łączyć z tzw. ulgą termo modernizacyjną.

  • Termin pierwszego naboru wniosków: od 30.08.2019 do 20.12.2019, lub do wyczerpania środków. Kolejny nabór wniosków zaplanowane jest na początek 2020 roku.

  • Wnioski o dofinansowanie składane są w formie papierowej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: osobiście, pocztą, kurierem.

Więcej informacji o programie MÓJ PRĄD, na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Program MÓJ PRĄD cieszy się sporą popularnością. W pierwszym tygodniu od uruchomienia programu do NFOŚiGW wpłynęło 170 wniosków. Po dwóch tygodniach już 345.

O przyznaniu dofinansowania decyduje Ministerstwo Energii (ME). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, NFOŚiGW zawiera umowę o dofinansowanie o czym informuje drogą mailową składającego wniosek. Jeśli decyzja będzie odmowna, starający się o dofinansowanie może złożyć wniosek o ponowne jego rozpatrzenie lub skargę do sądu administracyjnego.

program mój prąd