Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 5. Pompa ciepła i fotowoltaika

Dokładniejsze wyniki pomiarów dla instalacji pompy ciepła w badanym domu znajdują się w tabeli poniżej. Dotyczą całego roku 2014. Natomiast dla instalacji PV pokazano ilość produkowanego prądu od momentu jej uruchomienia – październik 2014 r. i podczas jej pracy przez cały rok 2015 – zakładając, że w najbliższych latach ilości produkowanego prądu ze słońca będą podobne.

Zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i produkowanej przez instalację PV o mocy nominalnej 4,14 kWp – wartości zmierzone:

3

 

W 2015 r. instalacja PV wyprodukowała 4 086,7 kWh energii elektrycznej. Z tego, na potrzeby własne domu wykorzystano bezpośrednio 1 686,8 kWh – co stanowi: ok. 41%. Pozostała ilość prądu słonecznego, tj. 2 399,9 kWh, została odprowadzona do publicznej sieci energetycznej – prąd sprzedany do sieci.

Cena sprzedaży prądu wynosiła ok. 0,13475 zł/kWh, więc uzyskano z tego przychód wynoszący 320,66 zł, a po opłaceniu podatku akcyzowego, który wyniósł 60,99 zł, ostateczny zysk ze sprzedaży prądu solarnego wyniósł 259,67 złczyli bardzo mało.

Za taką samą ilość prądu (2 399,9 kWh), przeciętny odbiorca przy cenie 0,60 zł/kWh, zapłaciłby: 1 439,9 zł.

Dzisiaj zarobek z fotowoltaiki jest znaczne większy – więcej w dalszej, 5 części artykułu.

Przeczytaj także:

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 1.

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 2. Ogrzewanie wody użytkowej

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 3. Wykorzystanie energii słonecznej

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 4. Sprawniejsze moduły PV?

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 6. Fotowoltaika dzisiaj

Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy – część 7. Podsumowanie

Autor: Krzysztof Gnyra

Źródło:

[1] Rynek Instalacyjny nr. 09/2016, artykuł pt.: Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda; autorzy: dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, dr inż. Wiesław Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz.

[2] Instalacje fotowoltaiczne, wydanie V; Bogdan Szymański; GLOB Energia, Kraków 2016 r.