Palnik kotła – czym jest palnik modulowany?

Palnik jest jednym z głównych elementów kotła. Przygotowuje mieszankę paliwa i powietrza, która następnie spalana jest w kotle. Palnik kotła reguluje też moc grzewczą z jaką pracuje kocioł, zwiększając lub zmniejszając ilość paliwa.

Palnik modulowany dopasowuje ilość wytwarzanego ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem budynku. Na przykład, kocioł Vitodens 300-W o mocy 3,8-19 kW, wyposażony w palnik MatriX, w zakresie mocy od 3,8 do 19 kW płynnie dopasowuje ilość wytwarzanego ciepła (jest to tzw. zakres modulacji palnika). Kocioł może pracować z mocą np. 4 kW, 6 kW, 10 kW itd., aż do 19 kW, w zależności od potrzeb.

Palnik modulowany na rzecz oszczędności

Dopasowanie mocy grzewczej kotła do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło budynku pozwala obniżyć koszty ogrzewania. Im palnik kotła ma większy zakres modulacji, tym w szerszym zakresie kocioł będzie płynnie regulował swoją moc grzewczą, skutkiem czego będzie załączał się rzadziej co również wpływa na obniżenie zużycia paliwa.
W zależności od temperatur na zewnątrz budynku potrzebujemy do jego ogrzania określoną ilość ciepła np. przy temperaturze -20°C kocioł będzie pracował z mocą grzewczą 18 kW, a przy 0°C może wystarczyć moc 9 kW. Im wyższe temperatury zewnętrzne tym kocioł może pracować z mniejszą mocą oszczędzając w ten sposób paliwo.