Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Grzejniki / Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki?

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem płaszczyznowym – grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi. Różni się od ogrzewania grzejnikowego głównie niższymi temperaturami wody grzewczej, sposobem oddawania ciepła, niższymi kosztami ogrzewania oraz zapewnia wyższy komfort w ogrzewanych pomieszczeniach. Ogrzewanie podłogowe można również wykorzystać do chłodzenia budynku w lecie.

Porównując ogrzewanie podłogowe z grzejnikami warto uwzględnić m.in. koszty ogrzewania, komfort cieplny, wydajność i regulację oraz trwałość.

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki – koszty ogrzewania

Ogrzewanie podłogowe. Jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, do zasilania ogrzewania podłogowego wystarcza woda grzewcza o temperaturze ok. 40°C, maksymalnie może wynosić 60°C. Niska temperatura wody grzewczej sprawia że jest to idealny sposób ogrzewania pompą ciepła, kotłem kondensacyjnym, kolektorami słonecznymi – ogrzewanie podłogowe zapewnia najwyższą sprawność źródła ciepła, tym samym niskie koszty ogrzewania.
Duża powierzchnia „grzejnika” podłogowego i sposób oddawania ciepła pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1 do 2°C bez pogorszenia komfortu cieplnego. Zapewnia to oszczędność energii na poziomie 6 do 12% w ciągu roku.

Grzejniki. Najczęściej dobierane są dla temperatury wody grzewczej na ich zasilaniu wynoszącej ok. 70°C. Mają wówczas stosunkowo małe rozmiary. Grzejniki również mogą współpracować z pompą ciepła, kotłem kondensacyjnym, ich sprawność będzie niższa niż przy niskotemperaturowym ogrzewaniu podłogowym. Grzejniki mogą również pracować przy niskiej temperaturze wody grzewczej. Jednak, im niższa temperatura wody grzewczej tym grzejnik będzie większy lub trzeba będzie zastosować kilka grzejników w danym pomieszczeniu, co podnosi koszty inwestycyjne.

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki – komfort cieplny

Ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym rozkład temperatury jest zbliżony do idealnego – optymalnego dla komfortu człowieka. Temperatura podłogi jest równomierna na całej powierzchni i nie przekracza 26 do 29°C w strefie stałego przebywania oraz 31 do 35°C w łazienkach i strefach brzegowych (fragmentach podłogi pod dużymi przeszkleniami np. drzwiami tarasowymi) – w salonie, pokojach podłoga jest tylko lekko ciepła. Najwyższa temperatura występuje przy podłodze ogrzewając nogi a najniższa pod stropem.
Ogrzewanie podłogowe ogrzewa pomieszczenie w 70% przez promieniowanie cieplne, a jedynie w 30% przez konwekcję (przepływ powietrza). Sposób przekazywania ciepła i niska temperatura podłogi zapobiegają cyrkulacji kurzu w pomieszczeniu, która jest znikoma przy ogrzewaniu podłogowym.

fot. Viessmann

Grzejniki. W odróżnieniu od podłogówki, grzejniki znaczną część ciepła oddają przez konwekcję – przepływające przez grzejnik powietrze nagrzewa się a następnie rozchodzi się po pomieszczeniu ogrzewając je. Ogrzewanie pomieszczenia przez przepływające w nim powietrze może powodować zwiększoną cyrkulację kurzu.
Grzejniki członowe (żeliwne i stalowe) przekazują ciepło w 85 do 90% przez konwekcję, a tylko do 15% przez promieniowanie.
Grzejniki konwektorowe (tzw. konwektory) przekazują ciepło praktycznie wyłącznie przez konwekcję
Grzejniki aluminiowe oddają ciepło głównie przez konwekcję, jedynie od 4 do 8% przez promieniowanie.
Grzejniki płytowe znaczną część ciepła przekazują do pomieszczenia przez promieniowanie – do ok. 35%, pozostałe ciepło oddają przez konwekcję.

Dla alergików

Ogrzewanie podłogowe. Minimalne zawirowania powietrza w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym nie powodują unoszenia kurzu chroniąc drogi oddechowe.

Grzejniki. W zależności od rodzaju grzejników zawirowania powietrza mogą być znaczne co może powodować zwiększoną cyrkulację kurzu, np. w przypadku grzejników konwektorowych.

Aranżacja pomieszczenia

Ogrzewanie podłogowe. W tym przypadku grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi – nie widać rur i innych elementów instalacyjnych, nie zajmują one miejsca co pozwala na swobodną aranżację pomieszczenia.

Grzejniki. Grzejnik jest widoczny. Chcąc dopasować go do aranżacji pomieszczenia należy dobrać grzejnik o odpowiednich wymiarach, kolorze, jakości wykonania i odpowiednim sposobie podłączenia do instalacji.

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki – wydajność cieplna i regulacja

Ogrzewanie podłogowe. Wymaga większej staranności przy projektowaniu i wykonaniu, tak aby „grzejnik” podłogowy dostarczył odpowiednią ilość ciepła i temperatura powierzchni podłogi w danym pomieszczeniu nie przekraczała dopuszczalnych wartości.
Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną, dlatego największy komfort zapewnia regulacja pogodowa, która dostosowuje moc grzewczą podłogówki w zależności od temperatury na zewnątrz budynku. Ogrzewanie podłogowe można również wyposażyć w dodatkowy system regulacji temperatury, np. termostat, który mierzy temperaturę w danym pomieszczeniu i jeśli jest za wysoka „wyłącza” ogrzewanie podłogowe.

Grzejniki. Można powiedzieć, że grzejniki są łatwiejsze do zaprojektowania i wykonania. Jeśli dobierzemy za duży grzejnik to łatwo obniżymy jego wydajność grzewczą przykręcając głowicę termostatyczną. Grzejniki mają małą bezwładność cieplną i dlatego mogą szybciej reagować na zmieniającą się temperaturę w pomieszczeniu.

fot. Viessmann

 

Wykończenie podłogi

Ogrzewanie podłogowe. Już na etapie projektowania ogrzewania podłogowego konieczne będzie ustalenie rodzaju wykończenia podłogi. Materiały posadzkowe w różny sposób przewodzą ciepło dlatego może być konieczne np. zmniejszenie odstępu układania rur podłogówki aby zwiększyć jej wydajność cieplna. Najlepiej przewodzą ciepło materiały ceramiczne i kamień, trudniej panele podłogowe i parkiet.

Grzejniki. Rodzaj wykończenia podłogi nie ma znaczenia dla ogrzewania grzejnikami.

Trwałość i niezawodność

Ogrzewanie podłogowe. Głównym elementem ogrzewania podłogowego są rury grzewcze zatopione w wylewce betonowej. Ich trwałość wynosi minimum 50 lat. Najczęściej stosowane są rury z tworzyw sztucznych np. system ViPEX firmy Viessmann – maksymalna temperatura pracy: 95°C; maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (ciśnienie w instalacji grzewczej podczas jej normalnej pracy wynosi ok. 2 bar, a nie przekracza 3 bar)

Grzejniki. Trwałość grzejników zależy od materiałów z jakich zostały wykonane, jakości ich wykonania i jakości wody grzewczej. Tutaj również instalację wykonuje się najczęściej z rur z tworzyw sztucznych prowadzonych w posadzkach, bruzdach ściennych czy po wierzchu ścian pod listwami maskującymi. W przypadku instalacji mieszanych – ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe, można zastosować system rur ViPEX (jeden rodzaj rury w instalacji grzejnikowej i podłogowej).

Tagi
grzejniki / ogrzewanie niskotemperaturowe / ogrzewanie płaszczyznowe / ogrzewanie podłogowe / podłogówka

Popularne