Od czego zależy moc grzejnika?

Grzejnik jest ostatnim elementem w instalacji grzewczej, oddającym ciepło bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia. Od czego zależy moc grzejnika? Czy zawsze jest jednakowa?

Moc cieplna grzejnika podawana jest często dla parametrów 75/65/20°C, ale wielu producentów podaje je także dla innych temperatur wody grzewczej, np.: 70/55°C oraz 55/45°C. Są to parametry korzystne dla pracy kotła kondensacyjnego i pompy ciepła.

Rys 1

  Jak temperatura wody grzewczej wpływa na uzyskiwaną moc grzejnika?

Przykładowo grzejnik 2-płytowy, typu 22 o wysokości 500 mm i długości 1000 mm, uzyskuje moc grzewczą: 1497 W.

Rys. 2

 

 Ten sam grzejnik w tym samym pomieszczeniu, przy niższych temperaturach zasilania, uzyskuje niższe moce np.:

Rys. 3

 

Rys. 4

 Jaki wpływ na moc grzejnika ma temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu?

Moc grzejnika zależy również od temperatury otoczenia – wymaganej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Im temperatura pomieszczenia jest niższa, tym więcej ciepła może oddać dany grzejnik. Lub inaczej, im niższą temperaturę potrzebujemy np. w pokoju, tym mniejszy grzejnik możemy zastosować – o mniejszych wymiarach.

Rys. 5

 Moc grzejników zależy od temperatury wody grzewczej i od temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Zmieniając typ grzejnika na inny, możemy zmniejszać lub zwiększać jego wymiary dopasowując grzejnik do miejsca jego montażu.
Dobór odpowiednich grzejników jest zawsze kompromisem pomiędzy względami estetycznymi, ceną grzejników i oszczędnościami jakie mają przynieść np. pracując przy niskich temperaturach wody grzewczej.