Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny / Formalności / Fotowoltaika / Nowości z rynku / Pompy ciepła

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła – Mój Prąd 5.0.

22.04.2023 rozpoczął się nowy nabór wniosków o dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0. Poza instalacjami fotowoltaicznymi, magazynami energii oraz systemami zarządzania, w tej edycji zostały nim objęte również pompy ciepła i kolektory słoneczne! Oto kluczowe informacje na temat piątej już edycji programu Mój Prąd.

Na jakie dokładnie urządzenia można uzyskać dotację z programu Mój Prąd 5.0.?

Dofinansowanie udzielane jest na:

mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW. Powinny być one dobrane w taki sposób, aby całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej przez nie i odprowadzonej do sieci energetycznej w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym;

magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;

magazyny ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompy ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompy ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);

zintegrowane systemy zarządzania energią, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie jej zasobami (HEMS/EMS);

pompy ciepła

kolektory słoneczne do c.w.u.

Kto może ubiegać się do dofinansowanie?

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy 2-10 kW, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.
Warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie się we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. systemie net-billingu. Oznacza to, że osoby, które aktualnie rozliczają się w systemie opustów, a chciałyby skorzystać z programu „Mój Prąd” 5.0 mogą to zrobić, pod warunkiem zmiany sposobu rozliczeń na net-billing.

Jaka jest wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0.?

Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” 5.0. zostali podzieleni na trzy grupy:

1. grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. grupa
to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
●  mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
●  zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.;
●  do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie wskazane w programie „Mój Prąd”.

Wysokość dofinansowania wynosi:

● Mikroinstalacja fotowoltaiczna: do 6 tys. zł (1 i 2 grupa wnioskodawców);

● Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) do 7 tys. zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców);
b) do 3 tys. zł (grupa 3 wnioskodawców).

● Urządzenia dodatkowe:
                                                      Magazyn ciepła: do 5 tys.;
                                                      ▪ Gruntowe pompy ciepła (pompy ciepła grunt/woda, woda/woda): do 28,5 tys. zł;
                                                      ▪ Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 19,4 tys. zł;
                                                      Pompa ciepła powietrze/woda: do 12,6 tys. zł;
                                                      Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: do 4,4 tys. zł
                                                      Magazyn energii elektrycznej: do 16 tys. zł
                                                      System zarządzania energią HEMS/EMS: do 3 tys. zł
                                                      Kolektory słoneczne c. w. u.: do 3,5 tys. zł.

Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wszystkie wydatki związane z zakupem, montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń dodatkowych muszą zostać poniesione od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 5.0

Nabór wniosków będzie prowadzony od 22 kwietnia 2023 r. w trybie ciągłym do 31.12.2023 r. r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu wynosi 955 000 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie online.

Tagi
datacja / dofinansowanie / dofinansowanie 2023 / dofinansowanie na fotowoltaikę / dotacja na fotowoltaikę / dotacja na pompę ciepła / dotacje 2023 / fotowoltaika / instalacja fotowoltaiczna / magazyny energii / Mój Prąd / mój prąd 2023 / mój prąd 5.0 / pompa ciepła / program mój prąd

Popularne