Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny

Nowe warunki techniczne – co warto wiedzieć budując ciepły dom?

Zmiany, jakie wprowadziły nowe Warunki techniczne mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na ciepło wznoszonych obecnie budynków. Są dowodem na to, że budowa domów określanych mianem energooszczędnych to już nie wizja przyszłości, ale konieczność. Budowa cieplejszych domów przyczyni się nie tylko ochronie środowiska naturalnego, ale równie nam samym – lepiej zaizolowany budynek, wyposażony w nowoczesne urządzenia grzewcze, pozyskujące ciepło z odnawialnych źródeł to także niższe koszty ogrzewania i więcej środków w domowym budżecie. Zmiany, jakie zakładają nowe warunki techniczne będą wprowadzane w trzech etapach. Pierwszy etap rozpoczął się z początkiem 2014 r. Kolejny czeka nas już w 2017 r., a następny w 2021 r.

Nowe warunki techniczne z myślą o energooszczędności

Nowe warunki techniczne wskazują wartości bazowe wskaźnika EP, który określa roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Wartość bazowa może być powiększona o ilość energii zużywanej na chłodzenie i oświetlenie budynku.
Maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło budynku w przypadku domów jednorodzinnych od 2014 r. nie może przekraczać 120 kWh/(m²·rok). Od 2017 r. dopuszczalna wartość będzie jeszcze niższa i wyniesie 95 kWh/(m²·rok). Z początkiem 2021 r. wskaźnik EP nowo budowanych domów nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m²·rok).
Aby zmniejszyć wartość współczynnika EP warto pomyśleć o inwestycji w urządzenia grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł energii, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy kotły na pelet oraz instalacji wydajnego systemu wentylacyjnego, najlepiej z rekuperacją.

Nowe warunki techniczna a współczynnik przenikania ciepła U

Nowe warunki techniczne określają również maksymalne wartości współczynnika U dla poszczególnych przegród, jakie obowiązują już nowo wznoszone domy i dopiero zaczną obowiązywać w najbliższych latach. W przypadku ścian zewnętrznych maksymalna wartość współczynnika U wynosi obecnie 0,25 W/(m²·K), a od 2017 r. nie będzie mogła przekraczać 0,20 W/(m²·K). Oznacza to konieczność zastosowania materiałów budowlanych o możliwie niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ w przypadku ścian jednowarstwowych oraz grubszej warstwy ocieplenia lub też zastosowania materiałów termoizolacyjnych o niskim współczynniku λ w przypadku ścian warstwowych (niższa wartość tego współczynnika pozwala na stosowanie cieńszej warstwy izolacji cieplnej). Zastosowanie odpowiednich rozwiązań i materiałów będzie wymagała również budowa dachu, przez który ucieka sporo ciepła oraz podłogi na gruncie.


Maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród nowo budowanych domów obecnie i w kolejnych latach.

 

Nowe warunki techniczne – budowa domu z myślą o przyszłości

Planując obecnie budowę domu, już na etapie powstawania projektu warto dokładnie przemyśleć, jakie rozwiązania i materiały zastosować. Pamiętajmy bowiem, że dom, który spełnia założenia dotyczące wskaźnika EP i współczynników przenikania ciepła przegród obowiązujące od 2014 r. nie będzie już spełniał standardów, które wejdą w życie w 2017 r. czy 2021 r. Rozważmy więc, czy nie warto już teraz postawić na budowę cieplejszego domu, spełniającego zaostrzone wymagania, które dopiero wejdą w życie, tym bardziej że może to nastąpić w oparciu o już dziś dostępne technologie i materiały.

Popularne