Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Pompy ciepła

Montaż pompy ciepła typu Split i pierwsze uruchomienie

Nawet najlepsza pompa ciepła nie będzie dobrze pracować, jeśli nie zostanie właściwie zamontowana i uruchomiona. Dotyczy to zwłaszcza pomp ciepła powietrze-woda typu Split, gdzie instalator sam musi wykonać cześć układu chłodniczego. Dlatego, warto wiedzieć jak powinien wyglądać montaż pompy ciepła i jej pierwsze uruchomienie.

Montaż pompy ciepła powinien wykonać wyspecjalizowany instalator. Pompa typu Split składa się z dwóch części. Na zewnątrz budynku znajduje się tzw. jednostka zewnętrzna. Natomiast wewnątrz domu wieszamy na ścianie lub ustawiamy na podłodze, jednostkę wewnętrzną. Na podłodze, jeśli jest to urządzenie kompaktowe – z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła łączymy ze sobą przewodami, w których przepływa tzw. czynnik chłodniczy, np. R410A. I to jest ten element instalacji, który musi samodzielnie wykonać instalator, a który odgrywa bardzo dużą rolę w niezawodnej i efektywnej pracy pompy ciepła.
Zobaczmy jak wygląda w praktyce montaż pompy ciepła typu Split…

1. Wykonanie instalacji chłodniczej

Do połączenia obu jednostek stosujemy rury miedziane łączone za pomocą lutowania twardego, w osłonie gazu ochronnego – azotu.

Nie są to takie same rury z jakich wykonuje się instalację centralnego ogrzewania. Należy używać rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa – z tzw. miedź chłodniczej.

Rury chłodnicze różnią się od tradycyjnych tym, że:

Lutowanie w osłonie azotu polega na tym, że podczas lutowania do wnętrza rury wprowadzany jest azot. Dzięki temu na łączonych elementach nie powstają zanieczyszczenia, które mogłyby negatywnie wpływać na pracę pompy ciepła.

 

montaż pompy ciepła

Rura chłodnicza w izolacji cieplnej koloru białego. / Przycinanie rury do odpowiedniej długości. Należy przy tym uważać, żeby opiłki nie dostały się do wnętrza rury.

montaż pompy ciepła

Giętarką odpowiednio kształtujemy rury. / Przygotowane orurowanie do połączenia obu jednostek pompy ciepła.

montaż pompy ciepła

Montaż wziernika, za pomocą którego można, między innymi, ocenić czy w układzie jest właściwa ilość czynnika chłodniczego. / Wziernik nie jest konieczny w pompach ciepła Vitocal, bo na regulatorze pompy można odczytać praktycznie wszystkie parametry czynnika chłodniczego w charakterystycznych miejscach układu chłodniczego.

montaż pompy ciepła

Odpowiednio przygotowana końcówka rury do połączeń skręcanych – zakończona kielichem. Po przygotowaniu końcówek rur, płuczemy azotem przewody czynnika chłodniczego i jednostkę wewnętrzną pompy ciepła. / Rury chłodnicze przykręcamy do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą klucza dynamometrycznego, czyli z odpowiednią siłą.

 

2. Montaż pompy ciepła: próba szczelności

Do przeprowadzenia próby szczelności wykorzystujemy azotu pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie próby powinno wynosić: 20 bar do 43 bar. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, odcinamy butlę z azotem i odczekujemy do 30 – 40 minut, obserwując na manometrze czy nie spada ciśnienie w układzie. W tym czasie, pianką lub czujnikiem elektronicznych sprawdzamy szczelność połączeń. Wynik próby zapisujemy w protokole próby szczelności.

 

montaż pompy ciepła

Podłączenie butli z azotem do układu chłodniczego poprzez zestaw manometrów i zawór serwisowy modułu zewnętrznego. / Wprowadzamy azot do układu w ilości odpowiadającej uzyskaniu ciśnienia próby szczelności: np. 43 bar. Następnie odcinamy butlę z azotem i odczekujemy 30-40 minut sprawdzając czy ciśnienie nie spada.

montaż pompy ciepła

Sprawdzanie szczelności połączeń za pomocą pianki. Na zdjęciu – widoczne pęcherzyki gazu, co świadczy o nieszczelnym połączeniu. / Wyniki próby szczelności instalator zapisuje w protokole.

 

3. Oczyszczanie układu chłodniczego

Po próbie szczelności układ chłodniczy należy „wysuszyć” i „opróżnić”. Wykonuje się to przez wytworzenie próżni w układzie – za pomocą pompy próżniowej. Dzięki wytworzonej próżni wyciągniemy wszelką wilgoć z rurociągów.

 

montaż pompy ciepła

Opróżniamy układ chłodniczy z azotu i przewód którym wykonywaliśmy próbę szczelności podłączamy do manometru i pompy próżni. / Załączamy pompę próżni.

montaż pompy ciepła

Po osiągnięciu wartości zbliżonej do 0 bar, podtrzymujemy pracę pompy przez 30-40 minut. / Po tym czasie, pompę próżni odcinamy od układu – zamykamy zawór i możemy ją wyłączyć.

 

4. Montaż pompy ciepła: napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym

Po oczyszczeniu układu z wilgoci, przewody gotowe są do napełnienia czynnikiem chłodniczym. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła fabrycznie napełniona jest czynnikiem w odpowiedniej ilości, która zwykle wystarcza dla całej instalacji chłodniczej. Napełniamy również wodą grzewczą jednostkę wewnętrzną.

montaż pompy ciepła

Kluczem imbusowym odkręcamy zawory serwisowe na jednostce zewnętrznej – najpierw dolny, później górny. Czynnik znajdujący się w jednostce zewnętrznej przepływa do wykonanej instalacji chłodniczej i do jednostki wewnętrznej pompy ciepła. / Następnie napełniamy część hydrauliczną modułu wewnętrznego wodą grzewczą i odpowietrzamy układ.

5. Pierwsze uruchamianie pompy ciepła

Podczas pierwszego uruchomienia pompy ciepła konfigurujemy sposób jej pracy: od wyboru języka, ustawienie aktualnej godziny i daty, testy przekaźników, programowanie, aż do kontroli działania. Po zakończeniu urządzenie można załączyć do pracy automatycznej, zgodnie z ustawionymi czasami pracy na potrzeby ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła gotowa jest do pracy. A, jak pracuje możemy sprawdzić i kontrolować za pomocą automatyki, zaglądając do środka układu chłodniczego. Na graficznym odwzorowaniu układu chłodniczego pompy ciepła możemy odczytać aktualne wielkości: temperatur i ciśnienia w charakterystycznych punktach układu, temperatury powietrza i wody grzewczej, stopień otwarcia zaworu rozprężnego, prędkość obrotową sprężarki oraz wentylatora.

Moduł obsługowy regulatora pompy ciepła, na którym możemy odczytać wszystkie istotne parametry pracy pompy ciepła.

Sposób montażu I pierwszego uruchomienia pompy ciepła Vitocal 200-S zobaczyć można na filmie: Montaż Vitocal 200-S– link do filmu: https://youtu.be/v3DshngAE3A

Tagi
czynnik chłodniczy / instalacja pompy ciepła / montaż pompy ciepła / pierwsze uruchamianie pompy ciepła / pompa ciepła / pompa ciepła split / prób szczelności / układ chłodniczy

Popularne