Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Fotowoltaika

Moc instalacji fotowoltaicznej w systemie Opustów

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą „magazynować” prąd słoneczny w publicznej sieci energetycznej. Ma to istotne znacznie dla domowych instalacji, bo najwięcej prądu produkują one w okresie letnim, a najmniej w miesiącach zimowych. W ten sposób, niewykorzystany prąd słoneczny produkowany latem możemy zmagazynować w sieci energetycznej i odebrać go w zimie – chociaż nie w całości, bo w 80-ciu procentach.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd z promieniowania słonecznego. Nie jesteśmy w stanie od razu i w całości wykorzystać go do zasilania domowych odbiorników energii elektrycznej. Część prądu słonecznego, tzw. nadwyżki energii, będziemy odprowadzać do sieci energetycznej.

Co roku, lub co 6-ść miesięcy, Operator Sieci sprawdza:
– ilość prądu pobranego z sieci energetycznej
– ilość prądu słonecznego wprowadzonego do sieci

Na tej podstawie bilansowa jest ilość energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej do sieci. Właściciel domu płaci za różnicę pomiędzy energią pobraną i wprowadzoną. Przy czym, bilansowane są tylko składowe zmienne rachunku: zużycie energii elektrycznej i dystrybucja.
Jeśli odprowadzimy do sieci energetycznej większą ilość naszej słonecznej energii elektrycznej, niż z niej pobieramy, to koszty „zmienne” związane z energią elektryczną i dystrybucją zostaną zbilansowane do 0. A, pozostałą (niewykorzystaną) część energii słonecznej możemy pobrać przez kolejne 365 dni, po czym jest ona bezpowrotnie tracona.

Przykład bilansowania dla okresu 6-ciu miesięcy:
– nasz prąd słoneczny wprowadzony do sieci: 1 500 kWh
– w tym okresie pobraliśmy z sieci: 2 000 kWh
– wynik bilansowania: 1 200 kWh (1 500 x 0,8 = 1 200 kWh)
– zużycie prądu do rozliczenia na fakturze: 800 kWh (2 000 – 1 200 = 800 kWh)

Jak pokazuje przykład, z produkowanego przez naszą instalację fotowoltaiczną prądu słonecznego odprowadzonego do sieci energetycznej, odbierzemy z niej za darmo 80% (1 200 kWh). Zapłacimy za pozostały prąd pobrany z sieci w ilości 800 kWh.
Taka forma rozliczania jest szczególnie korzystna dla właścicieli pomp ciepła, ponieważ w okresie wiosenno-letnim mogą oni „zgromadzić” energię elektryczną, którą później będą mogli wykorzystać w okresie jesienno-zimowym do ogrzewania domu – kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje znacznie mniej prądu niż w miesiącach ciepłych.

Przykład bilansowania i rozliczania kosztów energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym, w artykule: Instalacja fotowoltaiczna w praktyce.

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej

Najwięcej zarobimy na produkcji własnego prądu zużywając go od razu (zużycie na potrzeby własne) – bez odprowadzania do sieci energetycznej.
Niestety, w ciągu roku bezpośrednio wykorzystamy tylko ok. 20-25% prądu słonecznego. 75-80% będziemy magazynować w publicznej sieci energetycznej, za co trzeba będzie trochę zapłacić.
Aby wyjść na „0” w ciągu roku (odprowadzony prąd – pobrany z sieci), nasza instalacja fotowoltaiczna powinna mieć trochę większą moc zainstalowaną.

Ek – zużycie prądu w domu, w ciągu roku [kWh]
a – wykorzystanie prądu słonecznego na własne potrzeby [%]
b – prąd słoneczny odprowadzony do sieci energetycznej [%]
opust – 0,8 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 10 kW
Uzysk – roczna produkcja prądu słonecznego z 1 kWp zainstalowanej mocy;
np. instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3 kWp, która w ciągu roku
wyprodukowała: 2 850 kWh energii elektrycznej – Uzysk = 950 kWh z 1 kWp mocy
zainstalowanej (2 850 kWh / 3 kWp = 950 kWh).

 

Dla domowej instalacji fotowoltaicznej, wstępny dobór mocy instalacji fotowoltaicznej możemy przeprowadzić na podstawie ilości zużywanego prądu w ciągu rok:

Źródło: SOLARIS: http://solaris18.blogspot.com/2016/06/dobor-mocy-instalacji-fotowoltaicznych.html

[KG: proszę na stronie podać źródło I link do wpisu na blogu Solris]

Przykład doboru i rachunków za prąd
– roczne zużycie energii elektrycznej w domu: 3 400 kWh/rok
– wstępnie dobrana instalacja fotowoltaiczna: 4,0 kWp (3 400 kWh x 1,25 Wp/kWh = 4 250 Wp = 4,25 kWp – przyjęto 4,0 kWp)
– roczna produkcja prądu słonecznego: 3 800 kWh/rok (4,0 kWp x 950 kWh/kWp = 3 800 kWh)
– bezpośrednie wykorzystanie prądu słonecznego w domu: 25% (950 kWh/rok)
– prąd słoneczny odprowadzony do sieci energetycznej – do „magazynu”: 75% (2 850 kWh/rok)
– bilansowanie – bezpłatnie odbieramy z sieci nasz prąd słoneczny w ilości: 2 280 kWh/rok (2 850 kWh x 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kWp = 2 280 kWh/rok)
– rachunek do zapłacenia za pobraną „sieciową” energię elektryczną; 170 kWh/rok (3 400 kWh – 950 kWh – 2 280 kWh = 170 kWh/rok)

Jak może wyglądać rachunek za prąd (za okres 12 miesięcy), przedstawia tabelka poniżej.

 

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane