Kocioł kondensacyjny

Jest to kocioł, który maksymalnie wykorzystuje energię paliwa: gazu, oleju opałowego. Tym samym zużywa znacznie mniej paliwa niż tradycyjne kotły – niekondensacyjne. Najlepiej zobaczymy to porównując temperatury spalin. W kotle kondensacyjnym odprowadzane do atmosfery spaliny mają temperaturę ok. 35-50°C, w kotle niekondensacyjnym ok. 100°C.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje dodatkową ilość ciepła ze spalin, zanim opuszczą one kocioł. Woda zawarta w spalinach skrapla się (kondensuje), czemu towarzyszy wydzielanie dodatkowej ilości ciepła, Które to ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania domu.