Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Kolektory słoneczne

Kalkulator, który porówna kolektory słoneczne

Kalkulator do porównania kolektorów słonecznych znajdziesz tutaj >

 

Wystarczy wprowadzić podstawowe dane, żeby zobaczyć z jaką sprawnością pracują wybrane przez nas kolektory słoneczne i z jaką mocą grzewczą.
Do kalkulatora możemy wprowadzić dane 1, 2, 3,… do maksymalnie ośmiu kolektorów.

W kalkulatorze sprawność optyczną i współczynniki a1 i a2 podawane są w odniesieniu do powierzchni czynnej absorbera (apertury) pojedynczego kolektora.

Po prawej stronie tabeli znajdziemy opis poszczególnych wielkości wprowadzanych do kalkulatora.

Sprawność i uzyskiwana moc grzewcza z kolektorów słonecznych w dużym stopniu zależą od natężenia promieniowania słonecznego. Zmieniając jego wartość możemy sprawdzić jak pracują dane kolektory słoneczne w rzeczywistych warunkach, np. gdy energia słoneczna wynosi ok. 500 W/m2.

Wyniki obliczeń Kalkulatora znajdziemy w tabeli poniżej – sprawność i moc grzewcza instalacji z danym rodzajem kolektorów i dla wprowadzonej wartości natężenia promieniowania słonecznego.

 

Łatwiej porównamy kolektory słoneczne patrząc na wykresy – kolejne zakładki kalkulatora:
– zakładka „Moc – kol. F” – Moc grzewcza kolektorów płaskich w danej instalacji, w odniesieniu do ich łącznej powierzchni apertury;
– zakładka „Moc – kol. T” – Moc grzewcza kolektorów próżniowych w danej instalacji, w odniesieniu do ich łącznej powierzchni apertury;
– zakładka „Moc – kol. F+T” – Moc grzewcza kolektorów płaskich i próżniowych w danej instalacji, w odniesieniu do ich łącznej powierzchni apertury;

– zakładka „Sprawność – kol. F” – Sprawność kolektorów płaskich;
– zakładka „Sprawność – kol. T” – Sprawność kolektorów próżniowych;
– zakładka „Sprawność – kol. F+T” – Sprawność kolektorów płaskich i próżniowych.

Przykładowe wyniki obliczeń Kalkulatora dla natężenia promieniowania słonecznego: 500 W/m2:
– moc grzewcza wszystkich kolektorów płaskich w danej instalacji, np. dla 100-FM łączna moc grzewcza obu kolektorów zastosowanych w instalacji:

 

– moc grzewcza wszystkich kolektorów próżniowych w danej instalacji:

 

– moc grzewcza wszystkich kolektorów płaskich i próżniowych w danej instalacji:

 

 sprawność kolektorów płaskich i próżniowych:

 

Duża liczba wykresów może utrudniać porównanie wybranych kolektorów słonecznych. Łatwo ukryjemy niepotrzebne kolektory słoneczne przechodząc do zakładki „Obliczenia”.
Wystarczy odszukać kolumnę odpowiadającą danym parametrom kolektorów, np. w „Moc kol. F”, kliknąć myszką na kolumnę odpowiadającą kolektorom 100-FM – cała kolumna zostanie wyróżniona, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy: „Ukryj”:

W podobny sposób możemy ukryć inne kolektory i zostawić tylko te, które nas interesują. Przykładowe wyniki jakie uzyskamy na wykresach:

Zaznaczając kilka sąsiednich kolumn, klikając prawym przyciskiem myszy możemy wybrać z menu opcję „Odkryj” – ukryte wcześniej kolektory pojawiły się na wykresie.

Zobacz również:

Jak porównać kolektory słoneczne ? >

Jak stworzyć dobrą instalację solarną ? >

Popularne