Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Kotły

Kalkulator kosztów ogrzewania

Łatwy w obsłudze kalkulator kosztów ogrzewania został przygotowany w formie arkusza Excel. Pozwala swobodnie zmieniać ceny paliw i energii, wartości opałowe paliwa, sprawności urządzeń grzewczych. Wyniki obliczeń przedstawione są w formie tabeli i na wykresach.
Uwaga. Cena gazu ziemnego obliczana jest w zakładce kalkulatora: „Symulator – gaz ziemny”. Można tam wprowadzić poszczególne składniki kosztu gazu ziemnego i obliczyć:
– cenę całkowitą za 1 m3 gazu
– szacunkowe koszty ogrzewania gazem w poszczególne dni i w ciągu całego roku.

Kalkulator kosztów ogrzewania znaleźć można tutaj >

A, tak to wygląda od środka:

 

Kalkulator kosztów ogrzewania

Strona główna kalkulatora.

Kalkulator kosztów ogrzewania

Koszty ogrzewania różnymi źródłami ciepła.

Kalkulator kosztów ogrzewania

Symulatora kosztów ogrzewania gazem ziemnym.

Kalkulator kosztów ogrzewania

Szacunkowe koszty ogrzewania gazem w poszczególnych miesiącach roku.

 

Kalkulator kosztów ogrzewania – gaz ziemny

Koszt gazu ziemnego zależy od ilości jego zużycia w ciągu roku oraz od taryfy sprzedaży.
Taryfa W-2 obowiązuje przy zużyciu gazu: 3 350 kWh/rok – 13 350 kWh/rok.
Taryfa W-3 dla zużycia: 13 350 kWh/rok – 88 900 kWh/rok.

Już od kilku lat rozliczamy się za ilość energii dostarczanej z gazem ziemnym do naszego domu – stąd ilości zużycia gazu podane w kWh/rok. Bardziej przyjazne dla odbiorcy gazu będą stare jednostki zużycie – za m3 gazu. Czyli, przeliczając:
Taryfa W-2 obowiązuje przy zużyciu gazu: od ok. 300 m3/rok do ok. 1 200 m3/rok.
Taryfa W-3 dla zużycia: od ok. 1 200 m3/rok do ok. 8 000 m3/rok

Z każdym rachunkiem za gaz otrzymujemy współczynnik przeliczania m3 na kWh energii gazu, np. 10,991 kWh/m3. Wartość współczynnika może ulegać zmianie, bo zależy od jakości gazu jaki trafia do naszego domu.

Energia cieplna

Kalkulator kosztów ogrzewania podaje wartości energii cieplnej, elektrycznej i wartości opałowe paliw w kWh. Możemy spotkać różne jednostki w jakich są podawane, dlatego mogą przydać się ich przeliczniki:

1 kWh (kilowatogodzina) = 3,6 MJ (megadżuli)
1 GJ (gigadżul) = 277,8 kWh
1 kWh = 859,85 kcal (kilokalorii)

Gaz płynny (LPG)

Zalecanym przez producentów gazem do zasilania kotłów jest propan. Użytkownicy gazu LPG mają do wyboru dwie opcje: dzierżawa zbiornika lub zakup zbiornika na własność. Przy drugim wariancie koszty gazu, tym samym koszty ogrzewania, będą znacznie niższe przy dzierżawie zbiornika.
Ceny gazu mogą być podane w zł/litr (gaz w stanie ciekłym) lub zł/m3 – w stanie gazowym. Przeliczniki dla propanu:

1 l gazu w stanie ciekłym = 0,254 m3 gazu

W stanie ciekłym:
1 l = 0,52 kg
1 kg = 1,92 l

W stanie gazowym:
1 Nm3 = 2 kg
1 kg = 0,5 Nm3

Wartość opałowa:
ok. 46 MJ/kg
ok. 92 MJ/m3
ok. 11 000 kcal/kg
ok. 22 000 kcal/m3

Energia elektryczna

Koszt energii elektrycznej i całkowita cena za kWh prąd zależy od jego sprzedawcy i od ilości jego zużycia. Duże znaczenie będzie miał również sposób rozliczania za prąd – 1 taryfa ze stałą ceną prądu przez całą dobę (G11). Lub, system dwutaryfowy (G12), gdzie w określonych godzinach prąd jest droższy („Dzień), a w innych znacznie tańszy („Noc”).

Koszt prądu możemy ustalić za pomocą kalkulatora Urzędu Regulacji Energetyki (URE) >

Koszt prądu i jego cena jednostkowa (za kWh) powinna obejmować wszystkie składowe rachunku od sprzedawcy i od operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). Żeby ustalić całkowity koszt proponujemy uwzględnić zużycie prądu na cele mieszkalne (RTV, AGD, oświetlenie, itd.) oraz na ogrzewanie.

Przykładowo, dla taryfy G11:

– zużycie prądu na cele mieszkalne: 3 000 kWh/rok
– zużycie prądu na ogrzewanie domu: 5 000 kWh
Całkowite zużycie: 8 000 kWh/rok

Przykład dla rozliczania 2-taryfowego (G12):

– zużycie prądu na cele mieszkalne: 3 000 kWh/rok
– zużycie prądu na ogrzewanie domu: 5 000 kWh
Całkowite zużycie: 8 000 kWh/rok

 

Przykładowe wyniki obliczeń kalkulatora kosztów prądu (URE):

 

Drewno opałowe

W sprzedaży, drewno oferowane jest w następujących jednostkach objętości:

m .p. – metr przestrzenny, czyli ilość drewna w kawałkach poukładana w przestrzeni jednego metra sześciennego (jakby do skrzyni o objętości 1 m3, o wymiarach 1m x 1m x 1m, powrzucać drewno w kawałkach, przy czym wolną przestrzeń pomiędzy kawałkami drewna wypełnia powietrze).

m3 – metr sześcienny (kubik), ilość drewna poukładana w przestrzeni 1 m3, bez przestrzeni powietrznej pomiędzy kawałkami drewna; lub inaczej – jakbyśmy z dużego pnia wycieli klocek o wymiarach 1m z 1m x 1m, wówczas mielibyśmy 1 m3 drewna.

m.p.n. – metr przestrzenny nasypowy, jest to ilość drewna w postaci np. szczap, zrębków, nasypanych luzem do pojemnika o objętości 1 m3.

1 m3 drewna to ok. 1,4 m.p.

 

Wartość opałowa drewna, przy jego wilgotności 20%:

 

Wartość opałowa z uwzględnieniem wilgotności drewna:

 

Tagi
drewno opałowe / energia elektryczna / gaz płynny / gaz ziemny / Kalkulator kosztów ogrzewania / koszty ogrzewania / ogrzewanie domu

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?