Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Kotły

Jaką wydajność ciepłej wody użytkowej ma kocioł?

W zależności od sposobu ogrzewania c.w.u spotkamy się z pojęciami określającymi jej dostępną ilość: wydajność ciepłej wody użytkowej stała i wydajność początkowa 10-cio minutowa (tzw. krótkotrwała).

Czym się różni wydajność stała od 10-minutowej?

Wydajność ciepłej wody użytkowej stała

Wydajność stała jest to dostępna ilość ciepłej wody, która ogrzewana jest na bieżąco w momencie jej poboru, np. po odkręceniu kranu. Wydajność ciepłej wody użytkowej stała podawana jest dla określonej różnicy temperatur np. dT=35°C – różnica miedzy wymaganą temperatury c.w.u. np. 45°C, a zimną wodą wodociągową 10°C. Jeśli wydajność stała ciepłej wody kotła 2-funkcyjnego przepływowego o mocy do 24 kW wynosi 9,8 l/min dla dT=35°C, oznacza to, że po odkręceniu kranu możemy pobierać wodę o temperaturze 45°C w ilości 9,8 l/min. Gdy ogrzewamy wodę od 10 do 40°C (dT=30°C) wówczas wydajność stała wyniesie 11,4 l/min.

fot. Viessmann

Wydajność ciepłej wody użytkowej 10-cio minutowa

Wydajność 10-cio minutowa określa ile możemy uzyskać ciepłej wody użytkowej z podgrzewacza (zasobnika) w ciągu pierwszych 10 minut poboru. Wykorzystuje się przy tym ciepłą wodę wcześniej ogrzaną i zmagazynowaną w nim np. o temperaturze 60°C. Jeśli w podgrzewaczu woda użytkowa ma temperaturę 60°C a na wypływie z kranu potrzebujemy 45°C, wówczas „gorąca” woda z podgrzewacza mieszana jest z zimną wodą wodociągową, tak aby na wypływie z baterii uzyskać wymaganą temperaturę. Po wyczerpaniu ciepłej wody z podgrzewacza (zasobnika) i dalszym jej poborze pracuje on w sposób przepływowy na bieżąco ogrzewając wodę z określoną wydajnością stałą.
Po zakończeniu poboru c.w.u. kocioł ogrzewa wodę w podgrzewaczu (zasobniku) do wymaganej temperatury. Czas odbudowy zapasu ciepłej wody będzie zależał od mocy kotła i wielkości podgrzewacza oraz temperatury do jakiej ma zostać ogrzana. Dla kotła o mocy do 24 kW i podgrzewacza o pojemności 120 litrów może wynieść ok. 20 minut.

Wydajność ciepłej wody użytkowej dla kotła 1-funkcyjnego o mocy do 26 kW z podgrzewaczem o pojemności 150 litrów.

W ciągu pierwszych 10 minut poboru c.w.u. uzyskamy z podgrzewacz 173 l c.w.u. o temperaturze 45°C, po wyczerpaniu całej ciepłej wody z podgrzewacza będzie ona ogrzewana przez kocioł na bieżąco – wówczas możemy pobierać 9,8 l/min c.w.u.

Wydajność ciepłej wody użytkowej przykładowych kotłów.
1) Kocioł wiszący z zabudowanym zasobnikiem warstwowym, który może pracować podczas ogrzewania c.w.u. z mocą do 30 kW.

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane