Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Uzdatnianie wody

Jak uzdatnić wodę ze studni?

W domach, które czerpią wodę z własnego ujęcia zwykle konieczny jest montaż stacji uzdatnia wody, ponieważ pobierana z przydomowych studni nie spełnia zazwyczaj norm wody pitnej. Domowa stacja uzdatniania wody poprawi jej skład chemiczny, a w razie potrzeby także walory smakowe i zapachowe.

Aby woda czerpana ze studni nadawała się do spożycia, musi spełniać warunki określone przez Ministra Zdrowia. Powinna ona odpowiadać normom pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. Aby wiedzieć, czym charakteryzuje się woda z własnego ujęcia i jakiej formy uzdatniania wymaga, zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie jej badania.

Pierwszy krok – badanie wody

Kontrolą jakości wody w naszym kraju zajmują się organy Inspekcji Sanitarnej, czyli Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (tzw. Sanepidy). Badanie próbki wody pobranej z własnego ujęcia możemy wykonać w laboratorium Sanepidu najbliższym naszemu miejscu zamieszkania. Takie badanie jest odpłatne, pozwoli nam jednak określić precyzyjnie, z jaką wodą mamy do czynienia i dobrać stację uzdatniania wody dokładnie do naszych potrzeb. Koszt badania uzależniony jest od jego zakresu i obliczany zgodnie z obwiązującym cennikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Duży wpływ na wynik badania wody może mieć sposób pobrania próbki. Aby mieć pewność, że zlecone badanie będzie wiarygodne, warto wcześniej zadzwonić do laboratorium i zapytać się o wytyczne odnośnie poboru próbek wody. Zazwyczaj próbkę pobiera się do specjalnego jałowego pojemnika, który można uzyskać (zwykle za kaucją, która jest zwracana przy dostarczeniu próbki do badania) w Punkcie Przyjmowania Próbek Sanepidu.
Badanie można wykonać również w innym laboratorium niż Sanepidu, musi ono jednak posiadać uprawnienia do badania wody pitnej.

Zwykle nie ma konieczności badania wszystkich parametrów wody. Zazwyczaj zaleca się zbadanie próbki pod kątem:
– bakterii grupy coli i fekalnych,
– twardości ogólnej,
– żelaza,
– manganu,
– amoniaku,
– azotynów,
– chlorków
– siarczanów
– odczynu pH,
– utlenialności,
– przewodnictwa,
– barwy,
– mętności,
– zapachu.

Dobór stacji uzdatniania

Dysponując wynikami badań możemy zwrócić się do przedstawiciela firmy produkującej lub dystrybuującej uzdatniacze wody, z prośbą o pomoc w wyborze odpowiedniej stacji. Takie urządzenie powinien nam bowiem dobrać specjalista.
Oprócz wyników badań wody będzie on potrzebował również innych informacji, takich jak: głębokość studni i czas jej użytkowania, materiał, z jakiego wykonana jest instalacja wodna w domu, liczba mieszkańców oraz liczba punktów poboru wody w domu.
Na podstawie tych danych specjalista dobierze stację uzdatniania najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Odpowiednie urządzenie uzdatniające dostosuje właściwości wody z przydomowego ujęcia do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. W tym celu wykorzystuje się odpowiednie filtry.
Nowoczesne stacje uzdatniania wody są wyposażone w złoża multifunkcyjne, które mogą pełnić kilka funkcji filtracyjnych jednocześnie – np. usuwać z wody pochodzącej z własnego ujęcia nie tylko żelazo i mangan, ale również twardość, amoniak oraz substancje organiczne. W sprzedaży znaleźć można również stacje uzdatniania wody będące połączeniem filtra mechanicznego oraz filtra poprawiającego walory smakowe i zapachowe. Jednocześnie filtruje ono wodę do poziomu min. 20 mikrometrów oraz poprawia jej smak i wygląd. Zamiast kilku różnych filtrów wymagających wielu nakładów inwestycyjnych oraz odpowiednio dużej powierzchni do montażu, możemy więc zamontować w domu urządzenie kompaktowe – wielofunkcyjne i zajmujące niewiele miejsca.


Popularne