Jak rozpoznać dobry pelet?

Pelety dostępne na naszym rynku mogą znacznie odbiegać od siebie jakością. A niska jakość to przede wszystkim nadmierne zużycie paliwa, co wiąże się z wyższymi kosztami ogrzewania.

Jak rozpoznać dobry pelet?

Niska jakość peletu to również:

 • zbyt duża ilość popiołu;
 • spiekanie popiołu i zapychanie palnika.
Jak rozpoznać dobry pelet?

 

Dobry pelet:

 • gładka powierzchnia,
 • nieznaczna zawartość pyłu,
 • jednakowa wielkość kawałków,
 • tonie w wodzie.

 

 

 

Jak rozpoznać dobry pelet?

 

Zły pelet:

 • spękana powierzchnia,
 • wysoka zawartość pyłów,
 • różna wielkość kawałków,
 • pływa w wodzie.

 

 

Pelety produkowane z odpadów drzewnych powinny spełniać następujące warunki:

 • w czasie spalania powinny wydzielać zapach palonego drzewa,
 • ich kolor powinien przypominać czyste drewno,
 • ciężar właściwy musi wynosić około 0,65 kg/l,
 • nie mogą zawierać sztucznych dodatków,
 • zawartość wody < 12%,
 • nie powinny zawierać nadmiernej ilości pyłu.

Jak sprawdzić jakość peletu?

Test zapachu

 • W czasie spalania pelety powinny wydzielać woń palonego drewna.
 • Jeżeli spalaniu towarzyszy inny zapach, należy przebadać pelety dokładniej.

Test koloru

 • Pelety powinny mieć jednolity kolor drewna. Odcień może się różnić w zależności od użytego gatunku i od tego, czy drewno oczyszczono z kory, czy nie. Ciemniejszy kolor powierzchni zewnętrznej może być spowodowany opalaniem, mającym miejsce w czasie procesu produkcyjnego.
 • Pelety nie mogą zawierać drobin o kolorze innym niż kolor drewna. Ich źródłem mogą być farby, laminaty, impregnaty do drewna, resztki plastiku.

Ciężar właściwy

 • Ciężar właściwy peletu drzewnego zależy od siły, z jaką pelety były prasowane. Dobrej jakości pelety charakteryzują się ciężarem 0,6-0,7 kg/litr.
 • Ciężar właściwy pelet można wyznaczyć w następujący sposób: pojemnik o pojemności 1 litra należy umieścić na wadze kuchennej i zanotować jego wagę, następnie pojemnik napełnia się wodą i zapisuje jego wagę. Różnica między tymi dwiema wartościami to ciężar wody. Pojemnik należy starannie osuszyć i napełnić peletami. Wagę peletu uzyskamy odejmując wagę pustego pojemnika od wagi pojemnika wypełnionego peletami. Ciężar właściwy obliczymy korzystając z równania:
  CW [kg/l] = (waga pojemnika wypełnionego peletami – waga pustego pojemnika) / (waga pojemnika wypełnionego wodą – waga pustego pojemnika).

Obecność dodatków

 • Pelety nie zawierające sztucznych dodatków rozpadają się pod wpływem wody. Obecność ewentualnych dodatków można zatem ujawnić umieszczając pelety w pojemniku z wodą. Jeżeli po paru minutach pelety się rozpadną, ryzyko obecności sztucznych dodatków jest minimalne.

Wilgotność

 • Pelety rozpadają się przy wilgotności powyżej 12-15%, można zatem łatwo ocenić jakość paliwa pod kątem wilgotności produktu. Jeżeli pelety łatwo się rozpadają, oznacza to, że albo zawierają zbyt wiele wody, albo prasowano je przy zbyt niskim ciśnieniu.

Pylenie

 • W czasie transportu peletu oraz ich rozładunku u klienta mogą powstawać uciążliwe pyły. Zawartość pyłów ciężko samemu sprawdzić z powodu na ich nierównomierne rozmieszczenie.

Przykłady peletu o różnej jakości

Jak rozpoznać dobry pelet?Pelety wysokiej jakości, o niskiej zawartości popiołu, wyprodukowane z czystego i suchego drewna.

 

 

 

 

Jak rozpoznać dobry pelet?

Mieszanka wyprodukowana z dwóch różnych rodzajów surowca. Spalanie takiej mieszanki doprowadziło do powstania szlaki w kotle (spiekanie popiołu) w związku z niższą temperaturą topnienia popiołu.

 

 

 

Jak rozpoznać dobry pelet?

Ciemne pelety doprowadziły do powstawania porowatego żużla, który zablokował przenośnik śrubowy, służący do usuwania popiołu.

Uwaga. Ciemny kolor peletu może, ale nie musi oznaczać paliwa gorszej jakości – może bowiem wynikać z ciemnych gatunków drzewa użytych do jego produkcji.

 

Jak rozpoznać dobry pelet?

Pelety o wysokiej zawartość pyłu. Doprowadziły do powstania blokady w systemie zasilania paliwem, co skutkowało niską efektywnością procesu spalania.

 

 

Przykłady problemów

Przykłady problemów, z którymi może się spotkać użytkownik instalacji i ich potencjalne przyczyny, związane z jakością paliwa:

Problem Możliwe, że pelety:

Nadmierna ilość popiołu i/lub powstawanie szlaki

 

– zawierają korę, nasiona czy inne rodzaje biomasy o wyższej zawartości popiołu niż czyste drewno,

– zawierają niepożądane dodatki, takie jak nieczystości lub piasek,

– zawierają inne odpadki.  

 

Osady i korozja

 

– zawierają inny rodzaj biomasy niż tylko czyste drewno lub zawierają inne materiały o wysokiej zawartości związków lotnych takich jak siarki czy chloru.  

 

Słabe spalanie i/lub blokowanie  systemu podawania paliwa 

 

– pelety zawierają zbyt wiele popiołu,

– są zbyt wilgotne. 

 

Jakość peletu w decydujący sposób wpływa na sprawność kotła i koszty ogrzewania. Duże znaczenie ma również zapewnienie odpowiednich warunków pracy kotła, np. odpowiednia ilość powietrza do spalania, czyste powierzchnie wymiany ciepła.

Pomiary składu spalin wymagają specjalistycznego sprzętu, ale użytkownik instalacji może łatwo ocenić jak pracuje jego kocioł, obserwując dym unoszący się z komina.

 

Wygląd dymu Jakość procesu spalania

 

Brak lub niemal niewidoczny w czasie pracy instalacji

 

Dobre spalanie przy odpowiedniej ilości powietrza

 

Białawy dym, szybko rozpuszczający się w otaczającym powietrzu

 

Dym zawiera parę wodną, pochodzącą z zawilgotniałego paliwa/

 

 

Szary lub ciemny dym, może zawierać widoczne kawałki węgla

 

Dym zawiera popioły. Można to kontrolować za pomocą dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego. Prawdopodobnie powietrze przechodzi przez kocioł ze zbyt dużą prędkością

 

Gęsty, ciemny dym o zapachu smoły

 

Słabe spalanie będące źródłem emisji dużej ilości węglowodorów do powietrza. Należy odpowiednio dobrać ilość powietrza do ilości spalanego paliwa

 

źródło: pelletsatlas.info

 

 

Tagi