Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Termomodernizacja

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu?

Kotły grzewcze starego typu charakteryzują się małą efektownością i elastycznością pracy. Mała elastyczność oznacza, że nie potrafią szybko reagować na zmieniające się temperatury zewnętrzne. Ich sprawność znacznie spada (nawet o kilkadziesiąt procent) podczas pracy z niskim obciążeniem – przy małym zapotrzebowaniem na ciepło budynku (wiosną, jesienią i w lecie kiedy tylko ogrzewają ciepłą wodę użytkową). Powoduje to, że koszty ogrzewania mogą być stosunkowo wysokie.
Nie stanowi to problemu dla kotłów nowego typu o wysokiej sprawności pracy przy małym jak i maksymalnym obciążeniu, które mogą szybko reagować na zmieniające się temperatury zewnętrzne i płynnie regulować ilość dostarczanego ciepła oszczędzając przy tym maksymalnie paliwo.

 Niskie koszty ogrzewania z kotłem

W starej instalacji z kotłem gazowym najłatwiejszym sposobem modernizacji źródła ciepła będzie zastosowanie również kotła gazowego kondensacyjnego. W modernizowanym domu dobrym rozwiązaniem może być kocioł kondensacyjny wiszący, a w przypadku braku miejsca na montaż osobnego zasobnika ciepłej wody użytkowej można zastosować kocioł kompaktowy – stojący lub wiszący z zabudowanym zbiornikiem c.w.u.. Podczas swej pracy kotły kondensacyjne wykorzystują technikę, która umożliwia schładzanie spalin przed ich odprowadzeniem do komina do tego stopnia, aby doszło do skroplenia zawartej w nich pary wodnej. Uwolnione w tym procesie ciepło zostaje wprowadzone do systemu grzewczego. W ten sposób kotły kondensacyjne do ogrzewania domu i wody użytkowej wykorzystują nie tylko energię pozyskaną ze spalania gazu, ale również dodatkowe ciepło odzyskane ze spalin, które w konwencjonalnych kotłach na gaz ulatuje wraz ze spalinami przez komin. Oznacza to, że spalając taką samą ilość paliwa co konwencjonalne urządzenia gazowe, kotły kondensacyjne przekazują do instalacji grzewczej więcej ciepła.

Niskie rachunki za ogrzewanie z pompą ciepła

fot. Viessmann

Pompy ciepła zapewniają najniższe koszty ogrzewania i pracują bezobsługowo. Do ogrzewania wykorzystują głównie bezpłatną energię zgromadzoną w gruncie, wodzie gruntowej i powietrzu atmosferycznym. Przy pomocy energii elektrycznej zamieniają ją na komfortowe ciepło do ogrzewania domu. Nowoczesne pompy ciepła ogrzewają wodę zasilającą instalację grzewczą budynku do temperatury 65°C (nawet do 70°C). Dzięki czemu, pompa ciepła może współpracować z grzejnikami, a możliwość pozostawienia „starych” grzejników obniża koszty inwestycji i eliminuje niechciany remont.

Niższe koszty ogrzewania z kolekotrami

Bezpłatną energię wykorzystują również kolektory słoneczne, które jako dodatkowe źródło ciepła mogą współpracować z kotłem grzewczym czy pompą ciepła. Są idealnym uzupełnieniem głównego źródła ciepła również w modernizowanym budynku. Instalacja solarna (kolektory słoneczne), do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej oszczędzi do 60% kosztów jej ogrzewania w ciągu roku. Przy czym, żywotność kolektorów wysokiej jakości wynosi minimum 20 lat.

fot. Viessmann

Niskie koszty ogrzewania z wentylacją mechaniczną

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja), polega na kontrolowanym usuwaniu powietrza z pomieszczeń obciążonych wilgocią i intensywnymi zapachami (kuchnia, łazienka, toaleta). Świeże powietrze (z zewnątrz budynku), przepływa przez wymiennik ciepła znajdujący się w centrali wentylacyjnej, gdzie jest wstępnie ogrzewane przez powietrze usuwane z budynku. Ogrzane i oczyszczone świeże powietrze rozprowadzane jest następnie przewodami do pomieszczeń stałego przebywania (np. salon, sypialnia). Wentylacja z odzyskiem ciepła dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń w ilości i czasie zgodnym z zapotrzebowaniem, oraz obniża koszty ogrzewania budynku.

Modernizacja – sposób na obniżenie rachunków

Modernizacja systemu ogrzewania to nie tylko wymiana starego zużytego źródła ciepła, ale także wymiana stosunkowo nowego urządzenia o niskiej efektywności, na nowe o najwyższej sprawności pracy. Dotyczy to w szczególności wymiany kotłów tradycyjnych, przede wszystkim atmosferycznych, na kotły kondensacyjne. Różnica w sprawności pomiędzy takimi urządzeniami w praktyce sięga 20-30 %, a zwrot kosztów inwestycji z reguły wynosi od 3 do 6 lat.
Przy wyborze sposobu ogrzewania konkretnego budynku istotne będzie określenie kosztów inwestycji i oszczędności na kosztach ogrzewania, jakie uzyskamy dzięki modernizacji. Mogą się one różnić w zależności od przyjętych rozwiązań i zakresu koniecznych robót.

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?