Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Kolektory słoneczne

Instalacja solarna pod kontrolą – cz. III – Błędy

Niezalecane sposoby montażu kolektorów

Ryzykowny montaż kolektorów i brak instalacji odgromowej. Zdjęcia: Adolf Mirowski i Szymon Lenartowicz (Viessmann)

Kolektory zamontowane jak na zdjęciach, działają jak żagiel – mogą działać na nie bardzo duże siły pochodzące od wiatru. W skrajnym przypadku, kolektory mogą „odlecieć”.
Również pod względem estetycznym można mieć zastrzeżenia do takiego sposobu montażu kolektorów. Zamiast dużej liczb kolektorów płaskich, można zastosować mniejszą powierzchnię kolektorów próżniowych.

Na zdjęciach widać również, że instalatorzy zapomnieli o instalacji odgromowej instalacji solarnej , brak zabezpieczenia przed uderzeniem pioruna.

Obszary skraje dachu i narożniki nie są odpowiednie do montażu kolektorów słonecznych. Należy zachować min 1 m odstępu.

 

Mocowanie

Montaż haka w „powietrzu” – nie przylega do krokwi.
Można mieć wątpliwości co do wytrzymałości takiego zamocowania. Instalator powinien zastosować podkładkę.
Zdjęcie: Bogdan Szymański (GLOB Energia)

 

Unikniemy popękanych dachówek jeśli instalator zachowa wymagane minimalne odstępy haka od dachówki: 7 – 10 mm. W tym celu dachówki zeszlifowuje się, tak żeby hak nie opierał się na dachówce znajdującej się pod nim.

Zdjęcia: Bogdan Szymański (GLOB Energia)

 

Cień padający na kolektory

 

Cień padający na kolektory spowodowany ich zamontowaniem zbyt blisko dachu.
Zdjęcie: Szymon Lenartowicz (Viessmann)

W przyszłości drzewo rosnące w pobliżu kolektorów doprowadzi do ich zacienienia, wyżej zamontowane kolektory mogą zacieniać te niżej położone, gdy słońce będzie wysoko.
Zdjęcie: Szymon Lenartowicz (Viessmann)

 

 

Planując miejsce zamontowania kolektorów należy zwrócić uwagę żeby otoczenie nie zasłaniało słońca. W związku z przewidywaną minimum 20-sto letnią eksploatacją kolektorów, należy uwzględnić przyrost okolicznych drzew i krzewów (docelową ich wysokość).

Montaż kolektorów na powierzchni terenu, wysokie rośliny rosną po bokach i przed kolektorami.
Zdjęcie. KG
Montaż na gruncie powinien być ostatecznością. Przy gruncie powietrze jest bardziej wilgotne, co sprzyja zaparowaniu kolektorów i obniżeniu efektywności ich pracy.

Korekta pochylenia kolektorów

Niepotrzebne zwiększenie kąta pochylenia kolektorów.
Zdjęcie: Szymon Lenartowicz (Viessmann)

 

Najwięcej ciepła dostarczą kolektory skierowany na południe i pochylone do powierzchni poziomej pod kątem od 35ᵒ do 45ᵒ. Odstępstwa od warunków optymalnym tylko w niewielkim stopniu zmniejszają uzyski energii z instalacji solarnej.

Odchylenie kolektorów od dachu wymaga większego nakładu pracy i materiałów na odpowiednią konstrukcję montażową. Dodatkowe koszty inwestycji nie zrekompensują niewiele większą ilość produkowanego przez kolektory ciepła.

Użycie materiałów nie odpornych na korozję

 

Elementy konstrukcyjne w niedostatecznym stopniu odporne lub słabo zabezpieczone przed korozją.
Zdjęcie: Adolf Mirowski

Zdjęcie: poradnik Viessmann

 

Uszkodzenie izolacji cieplnej rur solarnych prowadzonych na zewnątrz budynku

Po lewej: uszkodzona izolacja cieplna rur solarnych na skutek braku odpowiedniego jej zabezpieczenia.
Po prawej: izolacja która już całkowicie zniknęła.
Zdjęcia: Adolf Mirowski

Nieodpowiednia izolacja cieplna rur, brak zabezpieczenia, przegrzewanie instalacji i uszkodzenia przez ptaki skutkują całkowitym zanikiem izolacji.

Nieciągłości w izolacji, brak zabezpieczenia przed wnikaniem wody i wilgoci generują znaczne straty ciepła i obniżają efektywność pracy instalacji solarnej.

Niewłaściwa izolacja rur wewnętrznych

Niska jakość wykonanych prac w zakresie izolacji rur biegnących wewnątrz budynku. Zdjęcia: Adolf Mirowski Na zdjęciach możemy zobaczyć: niewłaściwy materiał z którego wykonana jest izolacja cieplna rur solarnych, za mała grubość izolacji, niestaranne wykonane prace montażowe.

Zobacz również:

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?