Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Fotowoltaika

Praca instalacji fotowoltaicznej w praktyce

Jak w rzeczywistych warunkach wygląda praca instalacji fotowoltaicznej? Przedstawiamy wyniki pracy małej instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym – produkcję prądu ze słońca i sposób jego rozliczania z Zakładem Energetycznym.

Dom jednorodzinny w okolicach Krakowa.
Energia elektryczna potrzebna jest głównie rano i wieczorem do zasilania urządzeń RTV i AGD, oświetlenia i innych „domowych” odbiorników prądu.
Rozliczanie wg taryfy całodobowej: G11.
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczna budynku (zużycie prądu): 3 600 kWh/rok.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej: 1,25 kWp – 5 modułów fotowoltaicznych firmy Viessmann, każdy o mocy 250 kWp.
Moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu o kącie nachylenia: 45° i odchylone o 30° od kierunku południowego na zachód.


praca instalacji fotowoltaicznej

Praca instalacji fotowoltaicznej: produkcja prądu słonecznego i jego wykorzystanie

Instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała w całym 2016 roku: 1 133 kWh energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Co oznacza, że na 1 kWp mocy zainstalowanej wyprodukowała 906 kWh energii elektrycznej.
Najwięcej energii elektrycznej ze słońca instalacja wyprodukowała w okresie od kwietnia do września: 75% produkcji rocznej. Przez pozostałe pół roku: 25%.

praca instalacji fotowoltaicznej

Największą uzyskaną moc instalacji fotowoltaicznej odnotowano w dniu 03.04.2016r. o godzinie 14:30: 1,18 kW. W tym dniu instalacja wyprodukowała 5,08 kWh energii elektrycznej.
Największa ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu całego dnia: 7,55 kWh (06.06.2016r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie prądu słonecznego na własne potrzeby budynku: 32%.

Jest to ilość bezpośrednio wykorzystanego prądu z instalacji fotowoltaicznej do zasilania odbiorników w domu
– z pominięciem sieci energetycznej. Inaczej, instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd, który od razu wykorzystują
domowe odbiorniki energii elektrycznej – w tym samym czasie.
68% słonecznej energii elektrycznej zostało oddane do publicznej sieci energetycznej.

Rozliczenie z Zakładem Energetycznym

Tabelki są to „wycinki” z rachunku za drugie półrocze 2016 roku.

Praca instalacji fotowoltaicznej – produkcja i zużycie prądu:

praca instalacji fotowoltaicznej

 

Rozliczenie za okres 6 miesięcy drugiej połowy roku:

– pobór prądu z sieci elektroenergetycznej w okresie od 01.07.2016 do 30.11.2016 (przez 5 miesięcy) : 1 331 kWh
– ilość prądu pobranego z sieci w okresie od 30.11.2016 do 31.12.2016 (1 miesiąc) : 359 kWh,
– ilość prądu słonecznego oddanego do sieci w okresie od 01.07.2016 do 30.11.2016 : 333 kWh– ilość prądu oddanego do sieci w okresie od 30.11.2016 do 31.12.2016 : 15 kWh

W sumie (VII-XII):

– ilość prądu pobranego z sieci : 1 690 kWh (1 331 + 359 = 1 690 kWh).
– ilość prądu słonecznego oddanego do sieci : 348 kWh (333 + 15 = 348 kWh)
– różnica: 1 342 kWh (VII – XII)

Bilansowanie energii:

Współczynnik ilościowy: 0,8 – dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 10 kWp.

 

A dokładniej:

– energia elektryczna pobrana z sieci: 1 690 kWh
– słoneczna energia elektryczna wprowadzona do sieci: 348 kW
– bezpłatnie odzyskujemy z sieci nasz prąd słoneczny w ilości: 278 kWh (348 x 0,8 = 278 kWh)
– płacimy za pozostały prąd pobrany z sieci: 1 412 kWh (1 690 – 278 = 1 412 kWh).

I właśnie ilość prądu pobranego: 1 412 kWh, będzie uwzględniana w dalszej części rachunku.

Rozliczenie „Sprzedaży energii elektrycznej” za okres od 01.07.2016 do 31.12.2016 r.:

 

 

 

Praca instalacji fotowoltaicznej – podsumowanie

Ilość prądu produkowanego przez instalację fotowoltaiczną zależy miedzy innymi od sposobu zamontowania modułów, ich ilości (mocy zainstalowanej), oraz od utrzymywaniu modułów w czystości. Praca instalacji fotowoltaicznej jak najbardziej wydajna w okresie letnim – wyprodukuje ona wówczas najwięcej prądu. Dlatego, moduły fotowoltaiczne powinny zostać skierowane na południe i pochylone do płaszczyzny poziomej pod kątem ok. 30-35°.
W opisywanym domu, konstrukcja dachu nie pozwalała na optymalne ustawienie modułów. Skutkiem tego są trochę mniejsze ilości wyprodukowanego prądu słonecznego w ciąg roku: 906 kWp na 1 kWp mocy zainstalowanej, w porównaniu z optymalnym ustawieniem modułów: 950-1025 kWp na 1kWp mocy zainstalowanej. Warto zwrócić również uwagę na to, że w opisywanym domu instalacja fotowoltaiczna jest za mała w porównaniu do potrzeb mieszkańców – niedowymiarowana:

– zużycie prądu w domu: ok. 3 600 kWh/rok
– instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1,25 kWp
– optymalna instalacja fotowoltaiczna to ok. 3,5 – 4,0 kWp

Najbardziej opłacalne jest bezpośrednie wykorzystanie prądu słonecznego do zasilania domowych odbiorników – z pominięciem sieci energetycznej. Niemniej, sieć jest pewnego rodzaju magazynem, do którego możemy wrzucić produkowany przez nas prąd słoneczny w okresie letnim i 80% odebrać z niego w zimie. Daje to duże możliwości obniżenie kosztów ogrzewania domu np. pompą ciepła.

Tagi
energia elektryczna / fotowoltaika / instalacja fotowoltaiczna / moc instalacji fotowoltaicznej / moduły fotowoltaiczne / praca instalacji fotowoltaicznej

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?