Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy i rolnika

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która weszła w życie 1 lipca 2016 r., daje spore możliwości przedsiębiorstwom i gospodarstwom rolnym na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Jednym z rozwiązań pozwalających znacznie obniżyć koszty związane ze zużyciem energii jest instalacja fotowoltaiczna.

Najlepszym sposobem na rosnące koszty energii elektrycznej jest ograniczenie jej zużycia. Trudno jednak wprowadzić znaczące oszczędności w zużyciu prądu. Wykorzystując OZE (np. fotowoltaikę, pompy ciepła, biomasę), można łatwo zmniejszyć rachunki za energię elektryczną i przynajmniej częściowo uniezależnić się od coraz drożnych paliw i energii.

Instalacja fotowoltaiczna na plus

Oprócz korzyści ekonomicznych, własna elektrownia słoneczna to większe bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawa wizerunku ekologicznego i społecznego firmy.
Korzyści z inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną, o mocy do 40 kWp (tzw. mikroinstalację), jest znacznie więcej:
– niższe koszty produkcji i większa konkurencyjność – mniejsza zależność od podwyżek cen energii elektrycznej;
– brak koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE;
– brak opłat przyłączeniowych instalacjifotowoltaicznej do sieci energetycznej;
– brak pozwolenia na budowę;
– większa pewność zasilania w przypadku częstych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci
– niższy koszt instalacji fotowoltaicznej dla firm – odliczenia podatku VAT
– sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej z mikroinstalacji po pełnej cenie rynkowej (100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE – ok. 17 groszy/kWh);
– sprzedawca energii elektrycznej ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE i niewykorzystanej przez przedsiębiorcę czy rolnika.

Kto skorzysta najwięcej?

Najwięcej na inwestycji w OZE mogą skorzystać małe i średnie firmy, bo najwięcej płacą za energię elektryczną. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), statystycznie największe koszty energii elektrycznej ponoszą właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dane URE wskazują również na dynamicznie postępujący wzrost cen energii elektrycznej dla firm, rzędu 3-5% w skali roku. A, im wyższe ceny energii, tym bardziej opłacalna staje się produkcja własnej energii elektrycznej.
Podobnie jak dla Prosumentów, najwięcej korzyści w OZE przyniesie firmie i gospodarstwu rolnemu produkcja własnej energii elektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby prowadzonej działalności.
Na wzrost opłacalności inwestycji korzystnie wpływają również dotacje i inne formy dofinansowania, które mogą znacznie obniżyć okres zwrotu inwestycji.

źródło: www.naszarola.pl

 

Instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy inne rozwiązanie?

Analiza ekonomiczna inwestycji w OZE powinna zostać przeprowadzona indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa czy gospodarstwa. A, decyzję o inwestycji zawsze warto podejmować w oparciu o niezależne źródło, które ją przygotowuje.

Instytut Energetyki Odnawialnej uruchomił projekt „Energia odnawialna w przedsiębiorstwie”.
Na podstawie wypełnionej ankiety, w ciągu 1-2 dni, przedsiębiorca zainteresowany OZE otrzyma bezpłatną wstępną rekomendację możliwości i opłacalności ekonomicznej zastosowania instalacji fotowoltaicznej (lub innego rodzaju OZE), oraz wyboru rekomendowanego modelu biznesowego. Można w ten sposób łatwo i szybko uzyskać wstępną informację: co można zrobić i jakie korzyści przyniosą zaproponowane działania.

Link do ankiety: http://ieo.pl/pl/oze-dla-firm

Pomoc w wypełnieniu ankiety:
tel: 22 825 46 52
e-mail: ozedlafirm@ieo.pl

Przykład branż, w których z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej warto inwestować w OZE: hotelarska, marketów spożywczych, branża mięsna, rybna, mleczarska, drobiarska, żywności mrożonej; sadownictwo i warzywnictwo, piekarnictwo, produkcja napojów, itd.

Przykłady przedsiębiorstw, które zainwestowały w OZE:

źródło: www.finanserolnika.pl

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, opracowanie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Więcej przykładów na stronie IEO: http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie

Popularne

Dom energooszczędny Budowa domu a nowe prawo budowlane