Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ Informacje z rynku

Zakończyła się XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

Tegoroczna, XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła końca. Konferencja podsumowująca odbyła się 8 września w Jaworzu k/Bielska-Białej.

Celem konkursu było zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszych przedstawicieli, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Organizatorzy Konkursu – Fundacja Świadomi Klimatu i Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój – pragną w ten sposób rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi, zwłaszcza tymi związanymi z energetyką oraz wzbogacić ich wiedzę; chcą również kształtować twórcze i krytyczne osobowości młodzieży poprzez swobodę wypowiedzi na trudne, energetyczne problemy. Ambicją Organizatorów jest upowszechnianie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną społeczeństwa. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Uczestnicy i zadania

Do udziału w XIII edycji Konkursu zaproszono młodzież urodzoną w latach 1998-2005. Zadaniem uczestników podzielonych na dwie grupy wiekowe było przygotowanie i przesłanie do 14 czerwca prac konkursowych w formie prezentacji, rozprawki lub projektu. Zadaniem grupy wiekowej 16-19 lat było przygotowanie prezentacji, podejmującej jedno z poniższych zagadnień:

– Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i energetyki?

– Po co nam energooszczędne budownictwo?

– Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?

– Zielona gmina – OZE szansą rozwoju terenów wiejskich?

Uczestnicy Konkursu z grupy wiekowej 20-23 lata mieli za zadanie przygotować rozprawkę lub projekt na jeden z poniższych tematów:

– Możliwości rozwoju i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce.

– Źródła finansowania OZE.

– Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej.

– Nowe szanse dla polskiej energetyki: od węgla do atomu.

Kapituła wybrała najlepszych

Laureaci XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Spośród nadesłanych prac, najlepsze wyłoniła Komisja Konkursowa w składzie:

– dr hab. Justyna Zabawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– dr Ewa Kossak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

– dr hab. Piotr Jeżowski, prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

– dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds Rozliczania Energii

pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej

W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej w latach 2002 – 2005

I miejsce

Paweł Witek – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i energetyki?. Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

II miejsce (ex aequo)

Łukasz Buła – uczeń Technikum Elektryczno-Energetycznego Nr 2 w Bydgoszczy za pracę Po co nam energooszczędne budownictwo?. Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Patryk Kasprzak – uczeń Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu za pracę Po co nam energooszczędne budownictwo? Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

III miejsce (ex aeguo)

Marta Chwastek – uczennica Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie za pracę Zielona gmina – OZE szansą rozwoju terenów wiejskich? Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Joanna Golonek – uczennica Technikum Energetycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność? Nagrodę ufundowała firma Viessmann Sp. z o.o.

Klaudia Stenclik – uczennica Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność? Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej w latach 1998 – 2001

Laureatem został Adam Zieliński -student Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa za pracę Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej. Nagrodę ufundowała firma Energoprojekt – Katowice S.A.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Komisji Konkursowej podczas oceny prac. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji konkursu.


fot. Franciszek Matysik

Patroni, Sponsorzy, Partnerzy

Patronat honorowy nad XIII edycją Konkursu objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Partnerem i głównym sponsorem tegorocznej edycji Konkursu zostały Polskie Sieci Elektroenergetyczne – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce, który w ramach programu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie” wspiera lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w wypełnianiu ważnych misji publicznych, realizacji projektów społecznych i innych działań na rzecz mieszkańców gmin oraz powiatów.

Sponsorem XIII edycji Konkursu było także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Partnerzy to: Viessmann Sp. z o.o., Energoprojekt-Katowice SA, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, TAURON Wytwarzanie oraz Gmina Jaworze.

Patronat medialny sprawowali: Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, portal kierunekenergetyka.pl, portal WysokieNapiecie.pl, Telewizja Regionalna Śląska Dla Ciebie TV, GLOBEnergia, Co Tydzień, portal społecznościowy www.jaw.pl., Echo Jaworza, BiznesAlert.pl

Popularne