Kotly.pl
Patronat:
Viessmann Aquahome
Strona główna/ Informacje z rynku

Wymień stary kocioł z dofinansowaniem – dotacja na wymianę urządzenia grzewczego dla woj. śląskiego

Dofinansowaniem w ramach programu STOP SMOG objęte są przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa śląskiego, mające na celu ograniczanie niskiej emisji.

Dla kogo dofinansowanie?

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby, które dokonały wymiany, modernizacji lub budowy instalacji centralnego ogrzewania, wymiany źródeł ciepła służących do ogrzewania domu lub domu i wody użytkowej, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

Na dofinansowanie mogą liczyć również osoby, które zastosowały w domu urządzenia do podgrzewu wody użytkowej korzystające z odnawialnych źródeł energii, takie jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne.

O dotację mogą ubiegać się również właściciele i współwłaściciele domów, które zostały poddane termomodernizacji polegającej na dociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie okien i drzwi. Dotyczy to jednak domów jednorodzinnych oddanych do użytkowania przed 16.12.2002 r.

Wniosek o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie od 15.05.2017 r. do 26.05.2017 r. – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Przy udzielaniu dofinansowania pod uwagę będą brane koszty poniesione w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. włącznie. Realizację zadania należy zakończyć najpóźniej do dnia 31.05.2018 r. Fundusz wypłaca bowiem dotacje wyłącznie na zadania zakończone, które zostały wykonane w sposób kompleksowy.

Warunek konieczny

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz montaż nowego bardziej ekologicznego i energooszczędnego źródła ciepła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

a) zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu,
b) w przypadku termomodernizacji – zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja polegająca na dociepleniu przegród lub wymianie okien i drzwi.

Kwoty dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji obliczona zostanie na podstawie danych zawartych we wniosku.

Kwota dotacji na wymianę, modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie wynosić będzie 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien17/Regulamin_2017_smog_stop.pdf

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien17/Regulamin_2017_smog_stop.pdf

Jeśli dotychczasowe urządzenie grzewcze zostało wymienione na kocioł opalany biomasą lub innym paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe będzie wyłącznie na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy oraz kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy.

Kwota dotacji na instalację systemu grzewczego na potrzeby c.w.u. oraz na termomodernizację domu wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien17/Regulamin_2017_smog_stop.pdf

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien17/Regulamin_2017_smog_stop.pdf

Więcej o ofercie WFOŚiGW dowiedzieć się można m.in. dzwoniąc na numer (32) 60 32 252.
Do 26 maja br. pracownicy funduszu będą udzielać informacji o progra

Popularne