Kotly.pl
Patronat:
Viessmann Aquahome
Strona główna/ Informacje z rynku

Viessmann w walce ze SMOG-iem

Nowoczesna technika pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii w każdym obiekcie. Co przekłada się na wymierne korzyści finansowe, jak również korzystnie wpływa na poprawienie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu. Zobaczmy na przykładzie jak to może wyglądać…

W 2005 r. Viessmann rozpoczął swój strategiczny projekt zrównoważonego rozwoju: Efektywność Plus. Jego głównym założeniem jest godzenie ze sobą ekonomii, ekologii i odpowiedzialności społecznej. W ten sposób, na własnym przykładzie, firma Viessmann udowadnia, że zaplanowane cele polityki energetycznej i klimatycznej na 2050 r., możliwe są do zrealizowania już dzisiaj wykorzystując obecnie dostępne na rynku rozwiązania techniczne:
„Wykorzystując energie odnawialne i promując wzrost efektywności energetycznej, materiałowej oraz wydajność pracy umacniamy szczególnie naszą konkurencyjność i w ten sposób zabezpieczamy miejsca pracy w naszym przedsiębiorstwie”.

 

Strategiczny projekty zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”.

Poprzez realizację projektu „Efektywność Plus” Viessmann pokazał na przykładzie swojego głównego zakładu produkcyjnego w Allendorf, że można znacznie ograniczyć zużycie energii, uzyskując:

– zmniejszono zużycie paliw kopalnych o ponad 2/3,
– zmniejszenie emisji CO2 o 80%.

Do produkcji ciepła i prądu Viessmann wykorzystuje przede wszystkim biomasę. Bioenergia już dzisiaj pokrywa 77% zapotrzebowania energii zakładu – długoterminowym celem jest 100%-towe pokrycie potrzeb.
Na powierzchni 180 hektarów planacji firmy uprawiane są topole i wierzby. Pozyskiwana z nich biomasa pokrywa niemal połowę rocznego zapotrzebowania wynoszącego 7000 ton biomasy stałej.
Biogazownie dostarczają blisko 2,7 MWh energii elektrycznej i ciepła, produkuje również „biogaz ziemny”. Blisko 1,6 miliona metrów sześciennych biogazu, uzdatnionego do jakości gazu ziemnego, wprowadzonego do sieci publicznej.

Krótki przegląd zastosowanych rozwiązań:

 

 

Za efektywne wykorzystanie energii w swoich zakładach produkcyjnych oraz za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, firma Viessmann została wyróżniona, między innymi:

 

2009 r.:
Przyznanie Niemieckiej Nagrody Zrównoważonego Rozwoju za produkty Viessmann.

2010 r.:
Wyróżnienie nagrodą „Energy Efficiency Award” za system odzyskiwania ciepła w siedzibie w Allendorf.

2011 r. i 2013 r.:
Przyznanie Niemieckiej Nagrody Zrównoważonego Rozwoju marce Viessmann.

 

 

Viessmann: „Polska jest obecnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Z powodu smogu każdego roku umiera około 45 tysięcy osób. Największe zagrożenia dla zdrowia stanowi tzw. niska emisja, za którą odpowiadają stare kotły o niskiej sprawności, dodatkowo opalane paliwem o bardzo słabej jakości…

Również zapotrzebowanie na energię cieplną budynków jest dużo wyższe niż w innych europejskich krajach. Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych i coraz szersze wykorzystanie OZE w budownictwie jest rozwiązaniem tej palącej kwestii.

Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszczenie powietrza w Polsce, dla życia i zdrowia nas i naszych dzieci. To najwyższy czas, by zacząć działać!”

Zakład produkcyjny firmy Viessmann w Allendorfie.

 

 

Od konwencjonalnych po odnawialne źródła energii – Viessmann wykorzystuje niemal wszystkie źródła energii dla zwiększenia efektywności energetycznej swojego zakładu w Allendorf: olej, gaz, biomasę, energię słoneczną oraz ciepło pochodzące z powietrza i gruntu.

Firma Viessmann uprawia na własnych plantacjach biomasę do wykorzystania energetycznego, drzewa szybkorosnące: topole i wierzby.

Popularne