Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ Informacje z rynku

Dotacje na pompy ciepła „Moje ciepło” 2022 – jakie warunki trzeba spełnić?

Już niebawem rusza program dofinasowania „Moje Ciepło”, który w przeciwieństwie do „Czystego Powietrza”, umożliwi pozyskanie dotacji na zakup i montaż pompy ciepła właścicielom nowych domów. Oto warunki, jakie będą musieli spełnić beneficjenci starający się o dofinansowanie.

Kto może zostać beneficjentem programu „Moje Ciepło”?

Program dofinansowania skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Co to oznacza?

Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele domów:

● w przypadku których w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie;

● w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

● których wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekracza 63 kWh/(m2 ·rok) – dla wniosków składanych w 2022 r.

● których wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie przekracza 55 kWh/(m2 ·rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Beneficjentami będą mogli więc zostać właściciele nowych domów o wysokiej energooszczędności.

Nabór wniosków

Nie ustalono jeszcze dokładnej daty startu programu „Moje Ciepło”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował jednak, że zostanie on uruchomiony na przełomie I i II kwartału 2022 r. Nabór wniosków będzie się odbywać w trybie ciągłym. Podpisywanie umów potrwa do 31.12.2026 r., a wypłacanie środków do 31.12.2027 r.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, beneficjenci programu „Moje Ciepło” mogą więc uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła w wysokości od 7 do 21 tys. zł. Dofinansowanie obejmie zarówno powietrzne, wodne jak i gruntowe pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania domów jednorodzinnych lub ogrzewania budynku jednorodzinnego z jednoczesnym ogrzewaniem wody użytkowej.

źródło: www.gov.pl

Popularne