Kotly.pl
Patronat:
Viessmann Aquahome
Strona główna/ Informacje z rynku

50 mln zł na likwidację kotłów węglowych w woj. dolnośląskim – skorzystaj ze wsparcia finansowego!

Aby poprawić stan powietrza w regionie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaproponował gminom 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych. Środki z programu będą mogły pozyskać wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku. Mogą one składać wnioski na dofinansowanie od 28.04.2017 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu. Program będzie realizowany do 28.04.2019 r.

Forma wsparcia

Nabór wniosków o uzyskanie wsparcia finansowego na wymianę pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i mieszkań komunalnych ogłaszać będą poszczególne samorządy. Wsparcie będzie miało postać niskooprocentowanej pożyczki, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat. Oprocentowanie będzie wynosiło 2,75 % na rok.

Pożyczkę będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy). Uzyskana pożyczka będzie mogła zostać wykorzystana również na podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej, a także na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Kwota pożyczki

Dofinansowanie na dom jednorodzinny wyniesie maksymalnie 10 tys. złotych. W przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych, natomiast wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie.

Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50%. W przypadku wymiany instalacji w budynkach zlokalizowanych na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą aż 70% wypłaconych kwot.
Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów oraz po spłacie połowy kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30% kapitału.

źródło: wfosigw.wroclaw.pl

Popularne