Ile prądu zużyje nasza pompa ciepła?

Pompa ciepła to oszczędne i ekologiczne ogrzewanie domu. Niestety, nie zawsze odpowiada to rzeczywistym kosztom ogrzewania, jakich oczekiwaliśmy.

Ile prądu zużyje nasza pompa ciepła

Wyższe od zakładanych koszty ogrzewania pompą ciepła mogą wynikać z niewłaściwie zaprojektowanej instalacji, dobranej mocy pompy ciepła, wielkości dolnego źródła ciepła itd.

O tym, ile zapłacimy za ogrzewanie domu pompą ciepła możemy sami się przekonać za pomocą kalkulatora na stronie internetowej PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła). Kalkulator oblicza współczynnik efektywności instalacji: SCOP.

SCOP jest to stosunek ilości dostarczonego ciepła do ogrzewania domu i wody użytkowej, do ilości zużytego prądu przez pompę ciepła i grzałkę elektryczną, w ciągu roku. Im SCOP jest większy, tym mniej prądu zużyje instalacja ogrzewania i niższe zapłacimy rachunki za prąd.

Link do kalkulatora SCOP: http://portpc.pl/?page_id=344

 Przykładowe obliczenia

W obliczeniach przyjęto instalację z pompą ciepła typu Split Vitocal 200-S/22-S/242-S, grzałka elektryczna jako dodatkowe źródło ciepła.

Wyniki obliczeń kalkulatora:

  • SCOP instalacji wynosi: 3,4,
  • stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła w ciągu roku: 96% (4% – grzałka elektryczna).

Znając SCOP i zapotrzebowanie budynku na ciepło (np. 15 000 kWh/rok), możemy łatwo obliczyć zużycie prądu na jego ogrzewanie i c.w.u.:

SCOP = zapotrzebowanie na ciepło/zużycie energii elektrycznej

stąd…

zużycie energii elektrycznej = zapotrzebowanie na ciepło/SCOP

zużycie energii elektrycznej = 15 000 kWh/3,4 = 4 411 kWh/rok 

Znając koszt jednostkowy za energię elektryczną (np. 0,6 zł brutto/kWh), możemy obliczyć koszty ogrzewania:

koszt ogrzewania (prądu) = 4 411 kWh/rok x 0,6 zł/kWh = 2 647 zł brutto/rok

Sposób obliczeń kalkulatora zgodny jest z VDI 4650 – a takie obliczenia są wymagane, jeśli staramy się o dotację z programu Prosument. Tak więc, instalator może wprowadzić wszystkie potrzebne dane, wykonać obliczenia, wydrukować, podpisać i złożyć w banku.

Kalkulator uwzględnia konkretne pompy ciepła różnych producentów – dzięki temu łatwo możemy porównać różne urządzenia: o różnej moc grzewczej, różnej efektywności pracy i tego samego lub wielu producentów pomp ciepła.