Energia pierwotna (Ep)

Określa potrzebną ilość energii (energia końcowa) oraz dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebne na dostarczenie do budynku wykorzystywanego nośnika energii, np. gazu, oleju, prądu. W ten sposób uwzględnia się szkodliwość ekologiczną danego rodzaju paliwa.

Energia pierwotna

Energia pierwotna

Z materiałów Viessmann: http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/wspolczynnik-EP.html

Przykład: 
Dom o powierzchni 170m2 
Instalacja – Kocioł kondensacyjny / Pompa ciepła BW 
Energia pierwotna – 136,17 kWh/m2 rok / 116kWh/m2 rok 
Energia końcowa – 122,98 kWh/m2 rok / 37,53 kWh/m2 rok 
Energia użytkowa – 19767,81 kWh/rok / 19907,49 kWh/rok 

Wniosek z wyników: 
Energia użytkowa jest niemal identyczna w obu przypadkach co jest zrozumiałe jako, że rozpatrujemy ten sam budynek. Ilość energii użytkowej jest wartością zapotrzebowania energetycznego rozpatrywanego budynku. 

Energia końcowa dla kotła kondensacyjnego 122,98 kWh/m2 rok oznacza, że na każdy m2 domu rocznie należy spalić około 12,5 m3 gazu ziemnego (GZ50).
Energia końcowa dla pompy ciepła wynosi zaledwie 37,53 kWh rok, co oznacza na każdy m2 domu rocznie musi zostać doprowadzone do pompy ciepła 37,53 kWh energii elektrycznej.