Dyrektywa efektywności energetycznej ErP

Dyrektywa UE dotycząca efektywności energetycznej, w skrócie ErP (Energy-related-Products). Na jej podstawie określa się efektywność urządzeń i instalacji, np. grzewczych.
Efektywność danego urządzenia-instalacji grzewczej potwierdzana jest przez Etykietę efektywności energetycznej (w Polsce od 26.09.2015r.).

Wprowadzenie dyrektywy efektywności energetycznej ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.