Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Fotowoltaika / Pompy ciepła

Dom z certyfikatem NO SMOG – Dom bez rachunków (cz.6)

Aby łatwo ocenić czy dany budynek jest ekologiczny, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB), opracował pierwszy w świecie system certyfikacji pokazujący czy budynki (i w jakim stopniu) zanieczyszczają powietrze:

– przyjazny dla środowiska dom może uzyskać Certyfikat PreQurs

– a jego właściciel może powiesić na ścianie zewnętrznej domu tabliczkę ze znakiem: „NO SMOG”

Czym jest PreQurs?

PreQurs ocenia budynki i systemy ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ocenia również stopnień wykorzystania energii z odnawialnych źródeł – z OZE. Dom przykrywa się „kloszem” i określa ile w ciągu roku wytworzy zanieczyszczeń przy jego ogrzewaniu i ogrzewaniu wody użytkowej. Otrzymany wynik porównuje się z takim samym budynkiem, ale ogrzewanym kotłem węglowym. Porównując wyniki można ocenić ile razy mniej budynek wyemituje zanieczyszczeń w ciągu roku. Na tej podstawie budynek otrzymuje odpowiedni certyfikat.

Porównanie emisji zanieczyszczeń domu ogrzewanego pompą ciepła i kotłem węglowym.
[źródło grafiki:
OCENA I CERTYFIKACJA BUDYNKÓW ORAZ SYSTEMÓW ICH OGRZEWANIA ZE WZGLĘDU NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA. Adolf Mirowski]

Jeden z certyfikatów dotyczy tzw. niskiej emisji. Czyli, oceniana jest emisja pyłów zawieszonych (TSP), benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz dwutlenku węgla (CO2). Dwutlenek węgla nie jest bezpośrednio niebezpieczny, ale jest gazem cieplarnianym – groźny dla klimatu (efekt cieplarniany). Przykład: jeśli budynek referencyjny wyemitował np. 100 kg pyłu zawieszonego TSP, a budynek oceniany 2 kg, to wynik dzielenia 100/2 = 50 informuje nas, że w zakresie niskiej emisji oceniany budynek – jeżeli chodzi o pyły zawieszone – jest 50 razy „lepszy” od analogicznego budynku z kotłownią węglową. Wynik dzielenia, tzw. krotność redukcji, decyduje o przyznaniu odpowiedniej klasy dla budynku.

 

Certyfikat PreQurs w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Certyfikat PreQurs w zakresie ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Wraz z certyfikatem ProQurs, właściciel domu otrzymuje tabliczkę, którą może zawiesić w budynku lub na zewnątrz – na ścianie lub na ogrodzeniu posesji. W ten sposób sąsiedzi i przechodnie mogą zobaczyć, że dom jest ekologiczny – że nie truje.

Tabliczki „NO SMOG” i ich znaczenie

Znak „NO SMOG” na niebieskim polu: budynek nie emituje zanieczyszczeń lub w bardzo małym stopniu. Odpowiedni dla domów z kotłem gazowym lub olejowym, lub ogrzewanych z PEC-u. Przy czym, roczny udział energii z OZE wynosi minimum 19% (klasa A).

Znak „NO SMOG” na zielonym polu: budynek nie emituje zanieczyszczeń lub w bardzo małym stopniu. Roczny udział energii z OZE wynosi od 19% do 50% (klasa A+).

Znak „NO SMOG PLUS” na zielonym polu: budynek nie zanieczyszcza powietrza, np. wyposażony jest w pompę ciepła. Roczny udział energii z OZE wynosi od 50% do 81% (klasa A++).

Znak „NO SMOG ECO PLUS” lub ECO PLUS na zielonym polu: dla rozwiązań jak wcześniej (dla klasy A++), przy czym dom zasilany jest z własnej instalacji fotowoltaicznej. Roczny udział energii z OZE wynosi od 81% do 100% (najwyższa klasa: A+++ ).

Znak na szarym lub czarnym tle: dla klasy redukcji emisji zanieczyszczeń budynku: od H do B – budynki z nowymi i starszymi kotłami na paliwo stałe, również z połączeniu z OZE.

Czy każdy właściciel lub użytkownik budynku może uzyskać certyfikat PreQurs?

Wynikiem certyfikacji jest przyznanie klasy budynku oraz wynikający z niej odpowiedni znak z serii „NO SMOG”, który można powiesić na ścianie. Oprócz certyfikacji budynków, kolejnym działającym już programem jest certyfikacja urządzeń grzewczych, np. kotłów i pomp ciepła. Nabywając certyfikowane urządzenie, budynek od razu zyskuje odpowiednią klasę w zakresie jego wpływu na jakość powietrza.

Tabliczki „NO SMOG” umieszczone na wybranych budynkach użyteczności publicznej i szkół w Bełchatowie, to efekt zakończenia procesu certyfikacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa pod względem emisji szkodliwych substancji do powietrza. [źródło: belchatoww.pl ]

Tagi
Certyfikat PreQurs / dom bez rachunków / no smog / ogrzewanie domu / pompa ciepła / smog

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?