Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Dom energooszczędny

Dom energooszczędny usytuowany względem stron świata

Dom energooszczędny należy lokalizować tak, aby w sezonie grzewczym zapewnić nasłonecznienie południowej przeszklonej elewacji przez minimum 6 godzin dziennie. Optymalnym rozwiązaniem jest więc wybudowanie domu w północnej części działki w ten sposób, aby jedna z jego elewacji, najlepiej ta o największej powierzchni, skierowana była na południe. Aby zapewnić prawidłowe nasłonecznienie nie powinna być ona zacieniona np. przez sąsiadujące budynki. W panującym w Polsce umiarkowanym klimacie odchylenie o 25o nie wpływa jeszcze zauważalnie na ilość energii słonecznej dostarczanej do domu – najlepiej jest jednak, gdy odchylenie od preferowanego kąta padania promieni nie przekracza 20o.

Stefa ciepła w domu energooszczędnym

W domu energooszczędnym od strony południowej najkorzystniej jest zaprojektować pozbawione podziałów, przestronne pomieszczenia. Wpłynie to korzystnie na równomierne rozprowadzenia ciepła po całym domu i zapobiegnie powstawaniu odczuwalnych różnic temperatur. Ogrzane powietrze będzie wówczas swobodnie cyrkulować, ogrzewając pomieszczenia w części północnej.

Bufor północny

Przy północnej stronie domu energooszczędnym najlepiej zlokalizować pomieszczenia o niższych wymogach cieplnych – tworzą one dodatkową ochronę, będącą buforem cieplnym. Możemy tam zaplanować pomieszczenia, które nie wymagają ogrzewania, np. o przeznaczaniu gospodarczym czy magazynowym. Jednocześnie chcąc zmniejszyć straty ciepła od strony północnej oraz umożliwić szybsze ogrzanie reszty domu wymagającej wyższej temperatury, zaleca się, aby w strefie buforowej zlokalizować pomieszczenia wytwarzające dużo ciepła, np. kuchnię, łazienkę, pralnię. W tej części budynku dąży się również do rozplanowania pomieszczeń małych, zamkniętych, co stanowi jego zimną strefę. Ściany zewnętrzne od północnej strony projektuje się jako pełne, dobrze zaizolowane, z ograniczoną liczną okien i drzwi.

Rozmieszczenie pomieszczeń

Zależnie od stron świata zaleca się rozmieszczenie pomieszczeń w domu energooszczędnym:

Popularne