Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Pompy ciepła

Czy pompy ciepła sprzedają się w Polsce?

Wiele się mówi o pompach ciepła. Często o opłacalności ich stosowania, trwałości, o tym że nie zanieczyszczają środowiska, itd. W internecie i prasie znajdziemy opinie zwolenników i przeciwników tych urządzeń. Postanowiliśmy sprawdzić, czy Polacy kupują pompy ciepła do ogrzewania swoich domów i jak dużo tych urządzeń sprzedano w ubiegłych latach.

Wyniki badań pokazują wyraźnie, że z roku na rok, zainteresowanie pompami ciepła jest coraz większe. Może to świadczyć również o rosnącym zaufaniu inwestorów do tego sposobu ogrzewania domów. Zmieniają się przy tym „kierunki” zainteresowań Polaków co do wyboru pompy ciepła, w zależności od przeznaczenia i skąd pobiera ciepło.

Pompy ciepła do ogrzewania domu i wody użytkowej:
– w 2010 r. najwięcej sprzedano pomp wykorzystujących ciepło z gruntu (solanka-woda): 3 500 sztuk, a pobierających ciepło z powietrza atmosferycznego (powietrze-woda), tylko 1 500 sztuk.
– w 2016 r. zmieniło się to – Polacy kupili najwięcej powietrznych pomp ciepła (powietrze-woda): 5 210 urządzeń, a gruntowych (solanka-woda): 4800 sztuk.
– z każdym rokiem, powietrzne pompy ciepła zyskują na coraz większej popularności – w 2016 r. sprzedano 5 210 urządzeń (o 33% więcej niż w 2015 r.), podczas gdy od kilku lat, sprzedaż gruntowych pomp ciepła pozostaje na niemal stałym poziomie.
– od 2010 r. dynamicznie maleje sprzedaż pomp wykorzystujących ciepło z wody gruntowej (pompy ciepła woda-woda), z 450 szt. w 2010 r. do 70 szt. w roku 2016 r.

Pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej – do c.w.u.:
– w tej grupie urządzeń obserwujemy największą sprzedaż, która w ciągu ostatnich 3 lat mieści się na poziomie ok. 8 500 sztuk rocznie.

Ilość sprzedanych w Polsce pomp ciepła, od 2010 roku przedstawia wykres poniżej:

Rys. 1 Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2016 [Źródło: PORT PC]

Zdaniem prezesa zarządu PORT PC Pawła Lachmana: „Zgodnie z naszymi szacunkami łączna liczba pracujących pomp ciepła w Polsce w roku 2016 to ponad 136 000 urządzeń, pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania to około 70.000 szt. Rok 2017 oraz jak sądzimy, również kolejne lata, zapowiadają dalsze wzrosty rynku grzewczych pomp ciepła typu powietrze/woda. Myślę że ponownie możemy się spodziewać wzrostu rzędu 20-30%”

Na przełomie trzech ostatnich lat sprzedaż powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrosła ponad 2-krotnie. Tendencja ta z pewnością będzie się utrzymywać w najbliższych latach, ponieważ:
– pompy powietrzne coraz efektywniej wykorzystują ciepło z powietrza atmosferycznego (coraz wyższy COP),
– koszt kompletnej instalacji z powietrzną pompą ciepła jest niższy w porównaniu z np. pompą gruntową,
– pompy powietrzne łatwiej dopasowują się do dostępnych warunków zabudowy – łatwiej znaleźć dla nich miejsce w domu lub na zewnątrz budynku, nie potrzebują dużej powierzchni działki, itp.
– mogą również chłodzić pomieszczenia w lecie i wykorzystywać darmową energię elektryczną, produkowaną przez domową instalację fotowoltaiczną.

Źródło: W artykule wykorzystano materiały Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC, www.portpc.pl)

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?