Czy pompę ciepła trzeba co roku serwisować ?

Często można spotkać się ze stwierdzeniem producenta lub sprzedawcy, że: pompa ciepła jest urządzeniem, które nie wymaga żadnych okresowych przeglądów serwisowych. A co za tym idzie, nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów obsługi serwisowej każdego roku.

Czy pompę ciepła trzeba co roku serwisować

Czy faktycznie pompa ciepła nie wymaga serwisowania? Przyjrzyjmy się temu dokładniej…

Co ciekawe, często warunkiem zachowania gwarancji jest zapis producenta mówiący o konieczności wykonania corocznych przeglądów pompy ciepła przez uprawnionego do tego serwisanta. Czyli, pompa ciepła „nie wymaga serwisowania”, ale jeśli tego nie będziesz robił, to możesz stracić gwarancję.

Z założenia pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym, podobnie jak domowa lodówka. Nie oznacza to jednak, że coś w pompie ciepła nie może się „zepsuć” – chociaż są to stosunkowo rzadkie sytuacje. Częściej problemy mogą pojawić się po stronie instalacji ogrzewania domu, wody użytkowej czy dolnego źródła ciepła. Dlatego, przynajmniej raz do roku powinniśmy zaprosić serwisanta, który sprawdzi naszą zarówno pompę ciepła, jak i działanie całej instalacji.

Można powiedzieć, że coroczny przegląd instalacji z pompą ciepła leży w interesie jej użytkownika. Przede wszystkim serwisant ocenia efektywność pracy pompy ciepła – czy nie zużywa za dużo prądu, czy ustawienia regulatora są optymalne dla maksymalnej efektywności pracy ogrzewania, czy nie należy zmienić któregoś parametru, aby pompa pracowała jeszcze oszczędniej.

Serwisant sprawdza również historię błędów zapisaną w regulatorze. Na podstawie tego może ocenić źródło ewentualnych problemów i zapobiec ich powstawaniu w przyszłości. 

Pompa ciepła to tylko jeden z elementów instalacji ogrzewania domu. Na jej pracę ma wpływ przepływ wody grzewczej w instalacji ogrzewania domu i wody użytkowej, przepływ solanki lub powietrza, temperatury wody grzewczej itd. Nawet jeśli pompa ciepła nie uległa uszkodzeniu, a „coś” stanie się z instalacją i zakłóci jej pracę, wówczas pompa ciepła wyłączy się i regulator zgłosi awarię. Aby ją usunąć, będziemy musieli zaprosić serwisanta, co czasami nie jest takie łatwe, zwłaszcza w dni wolne od pracy i w okresie świątecznym. No i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przegląd techniczny instalacji z pompą ciepła obejmuje między innymi:

  • kontrolę szczelności i ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła,
  • sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego,
  • sprawdzenie stanu filtrów,
  • kontrolę prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych,
  • kontrolę czujników i bezpieczników,
  • kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła,
  • kontrolę przeponowych naczyń wzbiorczych po stronie instalacji centralnego ogrzewania budynku, wody użytkowej, jak i dolnego źródła ciepła, np. wymiennika gruntowego,
  • czyszczenie parownika, czyli wymiennika, za pomocą którego pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego – pompy ciepła powietrzne (powietrze-woda).

Wszystkie wymienione elementy mają wpływ na bezproblemową i oszczędną eksploatację instalacji z pompą ciepła. Dlatego, okresowe sprawdzenie pompy ciepła i pozostałych instalacji ma duże znacznie dla zachowania długiej żywotności samego urządzenia, jak i bezawaryjnej pracy ogrzewania domu. Przeglądy powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku, najlepiej przed następnym okresem grzewczym.

Źródło:
http://ekobudowanie.pl/zdaniem-eksperta/1580-czy-potrzebny-jest-przeglad-techniczny-pompy-ciepla
http://www.viessmann.pl/pl/uslugi/warunki-gwarancji.html